Mosegris eller muldvarp ?

 

Mosegris – også kaldet en vandrotte kan let forveksles med en muldvarp.

Mosegris el. muldvarp – kort vist & forklaret på et par minutter…

– klik på videoen nedenfor. Her kan De se og høre om bekæmpelse, priser m.v.

Indlægget her er mest minded på, hvordan man bekæmper en muldvarp eller mosegris i haven. Hvis du ønsker at læse mere omkring biologi, priser på bekæmpelse m.v. så klik dig videre til hovedsiden omkring mosegrise & muldvarpe her.

 

Muldvarp eller mosegris i haven – hvad er forskellen ?

Når man ser jordskud eller huller i haven på græsplænen, kan det utrænede øje let komme i tvivl, om der er tale om en muldvarp eller mosegris.  Først og fremmest skal man holde sig for øje, at de to skadedyr adskiller sig fra hinanden i levevis.  En mosegris er vegetar og lever af planter, blomsterløg, rødder og nedfaldsfrugter.  En muldvarp lever af regnorm, larver og snyltere i jorden.

Således er det karakteristisk, at en mosegris lever og bygger gangsystemer højere i jordlaget end en muldvarp.  Det betyder endvidere at muldvarpeskud er noget større en mosegriseskud, da de skal flytte mere jord op fra gangene.  Ved omfattende angreb kan man derfor tydeligt mærke at jorden / græsplænen er undermineret ved et mosegriseangreb, når man går rundt i haven.

mosegris i haven
Mosegrise gange

På billedet ovenfor ses tydeligt hvordan gangene ligger nærmest på niveau.  Det er klassisk for en mosegris.

En muldvarp vil ikke laver de samme gange.  De lever dybere – op til 50 cm. nede i jorden.  Jo koldere – des dybere og flere større skud, da de forbereder sig mod vinterkulden.

Forskel på en muldvarp / mosegris…

Ganske kort… Begrebet vandrotter dækker over mosegrise og er altså det samme. Udover selve udseende, så er et andet tegn på at der er tale om en mosegris – og ikke muldvarp, at hvis blomsterløg forsvinder eller en nyplantet hæk begynder at gå ud.   Derfor ser man ofte huller i jorden omkring køkkenhave eller langs hækken, hvis det er en mosegris, der er på spil.  Dog ses det ofte, at man først har haft problemer med muldvarpe, hvorefter gangene bliver overtaget af mosegrise.

Markant flere muldvarpe & mosegrise…

Både i år og sidste år har vi fået langt flere henvendelser fra både nye kunder og eksisterende serviceaftalekunder, der er blevet invaderet.  Det har utvivlsomt noget at gøre med det milde vejr og manglende frostvintre.  En kold vinter med lave minusgrader vil bevirke, at der kommer en naturlig afgang i antallet.  En udebleven vinter betyder derimod, at der sættes flere nye kuld det efterfølgende forår – og dermed langt flere problemer.  Mange af de kunder, der har kontaktet os er førstegangskunder, der aldrig tidligere har haft problemer.  Andre kunder er husejere i nyudstykkede områder.  Det er her en naturlig forklaring, da de fleste nye boligområder findes i udkanten af byer, hvor der er omgivet af marker, skov og vandløb og dermed et naturligt levested for både muldvarpe og mosegrise.  Således vil disse grunde ofte være plaget, da de netop grænser op til naturområder.

 

Hvordan løser man problemet, hvis man har fået en mosegris i haven ?

Bekæmpelsesmetoderne er egentlig temmelig begrænset.  Nuvel, der findes en lang række mere eller mindre gode råd til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.  Som privat har man kun adgang til muldvarpefælder.  De kan være ganske effektive mod muldvarpe, hvis man har erfaring, ekspertise og ikke mindst tålmodighed til at sætte dem.  Men de virker ikke mod mosegrise, da de skubber jorden foran sig og dermed fylder fælderne med jord, inden de når frem til muldvarpefælden.  Der er udviklet nogle specielle mosegrisefælder.  Men de er ganske svære at få til at være effektive.

Som autoriseret skadedyrsfirma med erfaring i mere end 30 år, har vi adgang til flere andre og effektive behandlingsmetoder. Et af de mest effektive midler til bekæmpelse af mosegris og muldvarp er muldvarpegas.  Det er en gas, der lægges i jorden som pellets.  Efter et par timer udvikles gassen i jordens gangsystemer, hvorefter mosegrisene eller muldvarpene dør via en kvælning.  Gassen udgør ingen skade på miljøet, da den efter 3 døgn forsvinder.  Gassen indeholder aktivstoffet fosforbrinte, der er særdeles farlig, hvis den utilsigtet kommer indendørs.  Derfor skal man være autoriseret for at bruge denne muldvarpegift til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe.

Muldvarpemaskine – en effektiv løsning

Muldvarpegift / gas må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra faste bygninger. I alm. parcelhushaver ser vi ofte, at gangene støder helt op til husets sokkel.  Her har vi en muldvarpemaskine, der sender en kulilterøg ned i gangene.  På samme måde som gassen, vil en muldvarp eller mosegris blive kvalt indenfor kort tid.

Hvad koster en effektiv bekæmpelse af mosegrise / muldvarpe ?

Da bekæmpelsesmetoderne er ensartet, uanset om man har muldvarp eller mosegris, så er priserne også de samme.  Gassen er temmelig dyr, hvilket også afspejles i priserne, der udregnes efter grundens størrelse – areal i m2.  En alm. parcelhushave ( op til 1000 m2 ) koster kr. 1.500,- + moms ( ca. kr. 1.900,- ) at få gasset / behandlet.  Der kan tilkomme kørselstillæg i nogle områder ( spørg endelig ved bestilling ). I prisen er der inkluderet en evt. efterbehandling, hvis der kommer nye skud eller aktivitet indenfor 14 dage.

Bestil online her,

– hvis man vil af med dem hurtigt

– allerede indenfor et døgn.

 

Serviceaftale mod skadedyr – fast pris med loft

Grænser ens ejendom op til åbne områder ( marker, skove eller vandløb ) anbefaler vi ikke en enkeltbehandling, da effekten generelt er for kortvarig i og med at nye muldvarpe / mosegrise vil genindflytte gangsystemerne, når de står tomme.  Gasningens effekt har kun en virketid på op til 3 døgn.

Til ejendomme der ligger beskrevet som ovenfor, anbefaler vi en serviceaftale, hvor man kan tilkalde vores service via fri tilkald.  Priserne for disse aftaler starter ved kr. 1.400,- + moms / kvt. ( ca. kr. 1.800,- ).  Serviceaftaler tegnes for min. 2 år ad gangen.  Har man problemer med andre skadedyr som f.eks. myrer, kan aftalen kombineres til en fordelagtig pris.

Ønskes et tilbud, kan nedenstående formular udfyldes ( husk at oplyse grundens m2 ).

Seneste nyheder

Garanti – Altid !

Husk vi giver garanti på skadedyrsbekæmpelse ved bekæmpelse af alle skadedyr som f.eks. væggelus, møl, hvepsebo etc. ( husmår undtaget ). Priser finder De på siderne under hvert enkelt skadedyr – ellers spørg endelig, inden De bestiller !

Ordretelefon

Åben i dag hele landet klokken 08.00-22.00 eller