Vipse

Fjernelse af vipse & vipsebo.

Alle hverdage: 07:00 - 23:00.
Tegn på Vipse eller vipsebo.

Hvepsebo sæsonen er nu så småt begyndt. Tendensen er helt tydelig, at der bliver flere hvepse og færre bier.  De første hvepsebo er således for længst fjernet eller bekæmpet og vi begynder så småt at nærme os den trælse periode, hvor hvepseboene hurtigt bliver større og ikke så lette at fjerne selv.  Det betyder, at man derved vil observere langt flere hvepse omkring ejendommen, hvis man har et hvepsebo siddende.  Observerer man en markant større aktivitet af hvepse omkring legehus, udhæng, endegavl, redskabsrum, aftrækskanaler eller andre uforstyrrede steder, kan man rimelig sikkerhed regne med, at der er tale om et hvepsebo ( nogen kalder dem bibo ).  Aktiviteten skyldes, at arbejderhvepse flyver frem og tilbage med fødeemner og byggematerialer til boet. Derfor bør man nok hurtigst overveje, om det ikke er en god idé at få det fjernet, inden det bliver et større problem senere på sommeren.

Oftest fjerner vi bo fra alm. hvepse ( gedehamse ). Der er dog et tiltagende antal skovhvepse / træhvepse, der er 3 gange større end alm. hvepse. Bo fra de store skovhvepse ( også kaldet kæmpehveps ) bygges dog normalt først sidst på sommeren, hvorimod de alm. hvepse bygger bo allerede tidligt i foråret. Det gode vejr betyder, at man opdager hvepseaktivitet noget tidligere end vanligt, da man er mere ude, når vejret er godt.

Er der derimod tale om bier…

– og altså IKKE vipse, er antallet langt større og mere omfattende. Som vipse – behøver bier normalt ikke store indflyvningshuller, men aktiviteten er som nævnt markant større, da der kan være op til 25-30.000 individer i en bisværm.

Fjernelse af vipse el. vipsebo.

Vi rådgiver eller instruerer ikke længere folk i, hvordan man selv kan fjerne et vipsebo. Dels kan vi ikke påtage os et ansvar, hvis det går galt, da “hovedingrediensen” er remedier som den rigtige hvepsegift og pumpe. Anskaffelsen alene af disse overstiger langt prisen for fjernelse af vipsebo. Har man ikke adgang til de rigtige midler og udstyr, er risikoen for hvepsestik på farlige steder derfor høj. Så galt går det heldigvis sjældent, men at fjerne et vipsebo kræver det altså, at man har det rigtige udstyr samt erfaring. Desuden har man ingen garanti for, at man ikke er allergisk for vipse, da allergien oftest indtræffer EFTER første gang man er stukket af vipse. Endvidere må det være forståeligt, at vi driver en forretning, hvor vi ikke kan leve af at give vor erfaring videre.

Sådan klarer vi problemet…

…Vi vil ofte – i de tilfælde hvor vipseboet er let tilgængeligt – fjerne boet og eliminere dette. Hvor vi ikke kan komme til boet, som i tagudhæng og mindre ufremkommelige loftsrum, vil vi i stedet anvende en hvepsepudder eller sprøjte boet eller tilgangen til boet, hvorved forsyningerne til boet udebliver, og hvepsene og boet dør. Det kan dog være ne stor fordel at lade et vipsebo hænge, når det er blevet behandlet, idet man ikke vil have vildfarne vipse i naboområdet til gene for naboer, børn og husdyr. Efter et par dage kan man selv tage det døde vipsebo ned – eller blot lade det hænge.

Som mange nok har erfaret, er vejret nu godt, og dermed en stor insektaktivitet. Men hos Chrisal hvepsebekæmpelse A/S kan vi dog fortsat sagtens følge med, så ventetiden fortsat er nede på få timer.

NYHED

Vi kan tilbyde Dem en serviceaftale til kun kr. 495,- + moms & miljøtillæg pr. kvt. Aftalen giver ret til fri tilkald.

Prisen for at få fjernet et vipsebo koster igen i år ca. kr. 1.000 + moms. Vi tillægger dog kørsel (kr. 300,- + moms) hvis man er bosiddende i yderområder (se nedenfor).

Gedehamse – lidt biologi / adfærd

I et vipsebo findes flere rangordener som – arbejdere, vagter, hanner og dronninger. Selve boet er bygget op af en indsamlet træ der blandes med spyt og giver en papirtynd “film”. I selve boet findes celler, hvor vipselarverne vokser sig store. Jo flere vipse – des større bo, og dermed antal celler i boet.

Vipsene man ser normalt flyve, er arbejdere, der indsamler føde til de øvrige gedehamse i boet. Vipse ernærer sig af nektar, sukker og andre søde sager. I deres jagt på føde plyndrer gedehamse gerne andre bo – også bibo..

Sidst på hvepsesæsonen – omkring oktober vil boet dø ud. Kun dronningen overlever, hvor de flytter fra boet, for at finde et velegnet hi til vinteren, der gerne er tæt på det gamle hvepsebo. Et hvepsebo bliver aldrig beboet to år i træk.

Generelt ses bisværme først på sommeren eller i det varme forår – på udflugt. Lander en bisværm på en mur eller i et træ, så er der ingen grund til panik. Den letter igen efter et par timer. Det kan derfor ikke svare sig at få dem bekæmpet, ligesom det er etisk forkert. Så er det bedre at lade en biavler afhente dem – gratis.

Garanti !!!

Er der fortsat trafik til / fra vipseboet efter nogle døgn, kommer De naturligvis ikke betale ekstra for at få det efterbehandlet. Generelt er boet dødt allerede efter nogle få timer, men sidder boet et stykke tilbage i udhæng eller på loftet kan der gå lidt længere tid. Der gives altid fuld behandlinggaranti på det behandlede vipsebo

Vi hjælper dig af med vipse.
Alle hverdage: 07:00 - 23:00.