Skadedyrsbekæmpelse siden 1991

Bænkebider – effektiv bekæmpelse indendørs

– alt om bekæmpelse, biologi og adfærd.

Tegn på bænkebidere

Bænkebidere ses oftest i kældre og langs fugtige mure – primært i husets nordlige og østlige sider. Det våde vejr og efterhånden fugtigere klima herhjemme gør således, at mange parcelhusejere i stigende grad møder bænkebidere i stue, badeværelse og toiletter. Omvendt giver de lange tørkeperioder også problemer, da bænkebiderne søger ind mod skygge. I sommerhuse og fritidsboliger – hvor jorden er mere sandet – er de helt almindelige gæster, da de nyder godt af de store temperaturudsving, der giver dem optimale levekår. Hermed kan man sige, at de har en dels fællestræk med edderkopper eller den ødelæggende dræbersnegl, der også ynder et fugtigt miljø og omgivelser.

Bænkebiderne er letgenkendelige via deres karakteristiske form og rygskjold – samt mørksølvfarven.

De er langt mere udpræget i landets vestlige egne. Især sommerhusområder på vestkysten er slemt plaget, hvilket kan forklares med den mere sandede jord, der findes på disse egne, hvilket giver optimale levekår.

Behandling mod bænkebidere

Det er ofte et spørgsmål omkring tolerance, hvor vidt der skal foretages en bekæmpelse af bænkebidere i ejendommen. Som udgangspunkt er det ofte nok at støvsuge sig ud af problemet – hvis der blot er tale om en enkelt bænkebider eller nogle få stykker, der er kommet ind i huset.

Men i mange tilfælde kan det være næste uoverskueligt, da det er som at hælde vand i en si, når bænkebiderne først kommer ind i huset i stort antal – specielt på visse årstider. Det kan også være produktionsvirksomheder, der er følsomme overfor ethvert insektangreb, uanset hvor uskadelige som skadedyr de end måtte være.

Igen – sommerhuse kan have dem i meget store antal, så gæsterne her kan føle stor gene. Specielt hvis der er tale om lejere i et udlejningshuse.

Vi behandler via en udvendig og indvendig behandling, der hurtigt løser problemet. Dvs. at der kommer en tekniker ud og behandler huset med et langtidsvirkende middel, der på samme tid bekæmper de levende og bryder livscyklus. Det lugter ikke, kan ikke ses og giver ingen gener for hverken mennesker eller husdyr.

Præparatet har en virketid på op til 3 måneder. Ring og få et tilbud.

Viden

En bænkebider bliver op til 20 mm og lægger op til 90 æg. Livscyklus er under normale forhold 2-3 måneder. Bænkebidere – der er i familie med krebsdyr – findes oftest i skoven og i fugtige og mørke gemmer udendørs som f.eks. under sten, træstammer m.v, og er derfor ikke egnet til at leve indendørs med undtagelse af fugtige boliger, kældre o.lign. skadedyr.

De sidste års fugtige vejr og dermed fugtige fundamenter og sokler har gjort dem til en mere og mere hyppig gæst indendørs. I visse tilfælde kan de endog ses i meget store antal, hvor det kan blive en decideret gene. Omvendt vil et tørt forår og sommer give reducerede optimale forhold for bænkebiderne, da de trives bedst i et fugtigt miljø, som har været kendetegnet for de sidste par år.

Hvad spiser bænkebidere – og hvad lever de af:

Bænkebideren er nærmest altædende og lever primært af plantedele som blade og råddent træ. Bænkebidere lever også af fordærvet frugt og grøntsager. De er som udgangspunkt ikke et skadedyr, da de hverken kan overføre smitte eller sygdomme til mennesker, men kan dog være generende i større antal, når de først kommer ind i boligen.

Værste fjende er sangfugle, der ynder at spise bænkebiderne.