Skadedyrsbekæmpelse siden 1991

Duesikring

– Duesikring og oprens efter duer

Tegn på duer

For at finde ud af, om der er behov for duesikring af ejendommen, skal De først finde ud af, om det overhovedet er muligt at lave en duesikring ud fra hvor duerne lander.

Det er ikke så vanskeligt at konstatere, om man har dueproblemer, da de efterlader sig tilsvinede lofter, mure, altaner, gårde eller hvor de måtte befinde sig.

Ofte slår duer sig ned for at blive. Det kan eksempelvis være et bestemt antal duer, der fast opholder sig på en given bygning og stifter familier – der igen stifter familie. Duer kan desuden medføre andre gener som duemider. Pga. smittefare skal det på ingen måde tilrådes egenhændigt at fjerne dette.

Duer bliver berettiget kaldt for den flyvende rotte. Dette på grund af smittefare med diverse sygdomme og bakterier, der spredes via duelort. Hvis duer har opholdt sig længere tid på en bestemt standplads, vil området være tilsvinet med dueekskrementer.

Duesikring – fuglesikring af ejendomme

At bekæmpe/løse et dueproblem kan gøres på flere måder. Man kan forebygge og flytte problemet. Det gøres ved, at der opsættes sikringsanordninger i form af wiresystemer, net eller duepigge. Sikringsanordningerne monteres diskret på opholdspladser som tagrender, altaner, gesimser, udhæng og sålbænke m.v.

Duerne kan også forsøges indfanget via fælder. Endelig er der også mulighed for at nedskyde duer. Der gives dog meget få tilladelser fra Politiet til at skyde i byområder. I størstedelen af tilfælde vælger vi dog at opsætte sikringsanordninger, da man herved har en løsning på lang sigt.

Som De eneste i branchen kan Chrisal A/S tilbyde opsætning af duesikring via rappelling. Det betyder, at vi i stedet for at kræve stillads eller lift arbejder ud fra toppen.

Flere steder i indre København er det direkte umuligt at anbringe lift eller stillads – dette kan vi som de eneste i branchen tilbyde. Altså ingen liftomkostninger eller stilladsomkostninger ved mindre opgaver.

Ring og få et tilbud/inspektion.

Viden

Oprens efter duer på loft o.lign. er forbeholdt fagfolk, da der er tale om både farligt og beskidt arbejde. Støv – fra duelort, der hvirvler rundt er noget af det mest bakteriefyldte, der findes. Således er sikkerhedsudstyr med rigtige åndedrætssystemer, filtre, dragter m.v. nødvendigt for at undgå smittefare.

Ved dueoprens forstås at alle tilsvinede overflader ryddes for ekskrementer, hvorefter overflader nedvaskes, da duelort ætser sig ned i porøse overflader. Herefter behandles overfladen med et langtidsvirkende desinfektionsmiddel, der tilintetgør mikroorganismer (bakterier). Afslutningsvis bekæmpes/forebygges mod følgeskadedyr, som f.eks. duemider via en komplet sprøjtebehandling med mikrokapsler, der har en virketid på indtil 3 måneder.

Ødelagt isolering der ikke kan oprenses fjernes sammen med alt andet affald efter dueoprens.

Findes der levende duer på loftet, foretages duebekæmpelse inden oprens efter duerne påbegyndes.

Er der tale om utætheder i tag eller på loftet, vil disse aflukkes efter endt arbejde.

Ring og få et tilbud/inspektion.