Skadedyrsbekæmpelse siden 1991

Boligselskaber – skadedyrskontrol

– Forebyg skadedyr med en serviceaftale

Skadedyrskontrol – Sådan kan vi hjælpe boligselskaber

Skadedyrskontrol i boligselskaber (ejerforeninger, andelsforeninger og almene) er blandt vores vigtigste kunder. Ment på den måde, at vi en stor del af tiden er beskæftigede i boligforeninger.

Vi har indgået en række faste aftaler med boligselskaber. Således ved den enkelte varmemester/vicevært altid, hvordan han/hun skal hente hjælp i tilfælde af skadedyrsangreb – af enhver art.

Det er ofte tilfældet, at akutte problemer bliver opdaget udenfor normal arbejdstid, når lejerne kommer hjem. Det er derfor en af vore forcer, at man altid kan komme i kontakt med en servicetekniker fra os – uanset hvor i landet man er.

I mange boligselskaber tegnes faste serviceaftaler på tilbagevendende skadedyrsarter.

Herudover bekæmpes skadedyr udenfor aftale til fast lav pris.

Selve bekæmpelsen foretages ud fra det enkelte skadedyrsangreb. Ved omfattende skadedyrsangreb, vil der blive lavet en handlingsplan, hvor det er vigtigt, at der er adgang til de lejemål, der er omfattet af skadedyrskontrol programmet.

Skadedyrskontrol – alle typer skadedyrsproblemer

Udover de gængse skadedyrsarter som væggelusmyrer og hvepse er der i boligselskaber ofte problemer med såkaldte ”fremmede skadedyr” som kakerlakkermøl og faraomyrer.

Netop disse skadedyr kræver omfattende bekæmpelse. Derfor skal omkringliggende lejemål behandles ad flere omgange, hvorfra kilden er opstået, eller skadedyr er opdaget. Hos Chrisal A/S er boligselskaber-skadedyrskontrol et koncept fra ende til anden, hvor gensidig tillid er altoverskyggende.

Det ses desværre ofte, at man egenhændigt iværksætter oprydning samt desinfektion af ovennævnte ejendomme. Dette er med stor risiko for smitte fra bakterier hos såvel udøvere som nabolejemål.

Lejlighedsrydninger & desinfektion

Vi er meget andet end en partner i bekæmpelse af skadedyr. I en lang årrække har vi forestået rydning og desinfektion af lejemål, der enten har været udsatte for mislighold, dødsfald eller anden form for smittefare.

Lejligheden ryddes i henhold til gældende regler omkring tilbageværende effekter, herefter rengøres lejemålet og der desinficeres afsluttende.

Interesseret – Chrisal Skadedyrsservice A/S som partner ?

Hvad enten De har en aftale med en af vores konkurrerende virksomheder, eller De endnu ikke har en aftale, så ring og bed om et konsulentbesøg samt inspektion. Vi vil herefter tilbyde dem en løsning, der passer nøjagtig til Deres behov.