Skadedyrsbekæmpelse siden 1991

Bananfluer bekæmpelse – lugtfri behandling

– slip af med bananfluer og eddikefluer

Bananfluer – hvilke tegn?

Bananfluer er oftest en plage fra midt på sommeren til efteråret. Bananfluer kendetegnes bedst på måden de hænger stille i luften omkring frugt, blomster, skraldespande, flasker, drikkeautomater m.v. Især caféer, restauranter og buffetkøkkener er plaget.

Hvor kommer bananfluer fra?

At dette spørgsmål er så godt, skyldes at man over natten kan gå fra nul problemer med bananfluer – til bananfluer overalt. Men det er ikke helt korrekt, at man kommer fra nul.

Bananfluer findes i vores hjem hele tiden, selvom vi ikke ser dem. De kan leve i potteplanter, tomme flasker og skraldespande m.v. Når man så har noget frugt som eks. bananer, der har ligget lidt for længe, så accelererer bestanden, hvor de således bliver markant synlige – og dermed et problem.

Bananfluen er 1/3 størrelse af en normal stueflue og ses sjældent alene. Det kan være svært at se forskel på bananfluer og eddikefluer. Kigger man helt tæt på dem, vil man se farveforskellen. Bananfluen er gulbrunlig i modsætning til eddikefluen, der er helt sort.

Mange problemer med bananfluer findes blandt hoteller, caféer og restaurationsvirksomheder

Oftest opstår problemet ved opvask pga. madrester og fordærvet frugt, der tiltrækker bananfluer. Men også fadølsanlæg er et tiltrækningsplaster, da ølspild i opsamlingsbakken gærer hurtigt – ligesom rester i hanerne over natten også giver problemer.

Bekæmpelse af bananfluer

I fødevarerelaterede virksomheder, restauranter, barer, diskoteker og madudsalg kan det med stor fordel anbefales at anvende elektriske fluefangere, der findes i mange diskrete udgaver, og dermed ikke generer gæsterne.  Disse insektfangere har den markante fordel, at de både forebygger og bekæmper uden form for gift.  Ønsker man behandling med gift via sprøjtning, anbefales det at det sker med løbende intervaller i form af en serviceaftale mod skadedyr for at holde problemet nede, da tendensen generelt er, at bananfluer kommer tilbage fra tid til anden.

Det er dog mere normalt af få sprøjtebehandlet. Dvs. at der kommer en tekniker ud og behandler lokalerne / hjemmet. Det lugter ikke, kan ikke ses og giver ingen gener.

Intet her

Da det er meget individuelt hvilke behandlingsmetoder og behandlingsforløb, der anvendes ud fra hver enkelt kunde eller virksomhed, varierer udgifterne dermed også til en effektiv behandling.

Som udgangspunkt koster en sprøjtebehandling kr. 1.700,- – kr. 1.800 + moms – indtil 180 m2.

Men ring gerne og rådfør Dem med en af vore konsulenter, således De kender det eksakte prisniveau – på forhånd.

Vi står for selve bekæmpelsen – De skal sørge for at forebygge. Det betyder, at vore behandlinger er mindre effektive, hvis ikke man selv sørger for at få kilder fjernet eller minimeret. Det er f.eks. processen med tomme flasker, skraldespande og efterladt opvask, der skal ændres. Således kræves en særdeles høj køkkenhygiejne.
Bananfluer bekæmpelse kan med fordel ske med pesticider. Altså det vi i daglig tale kalder gift. Problemet med at anvende gift mod bananfluer er, at de er lette at bekæmpekortsigtet. Derfor kan vi tilbyde limfælder med feromoner, der er effektive over en længere periode. Men mere langsigtet skal man være over problemet med jævne mellemrum, ligesom det kan være en særdeles god idé at forebygge bananfluer bekæmpelse præventivt. Flere restauranter, caféer og fødevarevirksomheder som bagerier døjer en del med banan fluer – også kaldet frugtfluer.

disse kommer omkring brød i gæringsprocessen.  Det kan næsten være umuligt at sprøjte sig ud af problemet, da de virker som vand i en si, da fluerne udklækkes hurtigere end de bekæmpes.  I tilfælde med eddikefluer skal man løbende holde afløb rene via kogende vand, da det er en af kilderne. Derfor kan det være en idé at kombinere insektfangere med en akut løsning til bananfluer bekæmpelse med pesticider for at holde problemet med fluerne nede. Det er ofte en særdeles god idé, da man herved sikrer virksomheden 24 timer, samtidig med at giver bananfluebestanden en knock-down effekt med jævne mellemrum.

.. at selvom man føler, at de nu er bekæmpet, så lægger hunnerne op til 3.000 æg, og hannerne er klar til befrugte disse og 7.000 flere i deres korte liv. Altså lægger æggene blot og venter på at blive befrugtet.  Den særdeles hurtige udvikling blandt bananfluen gør, at den fra puppe til voksen er i stand til at reproducere sig selv allerede 4 dage.  Altså ikke meget mere end en weekend, hvor eks. tomme flasker står !

Der findes en lang række virksomheder indenfor skadedyrsbekæmpelse,

der tilbyder løsninger mod bananfluer. Derfor gælder det som virksomhed om at orientere sig grundigt på markedet. Ikke bare for at få de bedste priser. Men absolut i ligeså høj grad at sikre sig et holdbart resultat, da det ofte er et spørgsmål om fødevaresikkerhed og kundeomdømme. Hverken kunder eller fødevarekontrollen vil acceptere et større antal bananfluer (eller andre insekter) i en fødevarevirksomhed.

Det sender et dårligt signal udadtil – udover at det ikke er acceptabelt, når man behandler fødevarer. Specielt restaurationer er plaget omkring fadølsmaskine og tomme flasker, hvor problemet virkelig øges i årets varme måneder.

Derfor bør man have implementeret en løbende bekæmpelse i virksomheden. Dette skal passes ind i egenkontrollen og i arbejdsdagen. Ofte er det ikke muligt at kombinere åbningstid med sprøjtning mod bananfluer.

Bananfluer biologi og adfærd

En bananflue kan lægge ca. 25 æg om dagen. Hunfluerne kan formere sig til 3000 – hanfluerne op til 10.000. Efter et døgns tid kom­mer de små larver ud af æggene og søger ned i maden. De bliver fuldvoksne på 4-5 dage og forpupper sig så.

I puppen sker forvandlingen til voksen flue i løbet af yderligere 3-4 dage. Fluerne begynder at lægge æg, når de er 24 timer gamle, så under gunstige omstændigheder gennemfører de hele deres udvikling på under 7 dage. Indendørs kan de yngle året rundt, hvor temp er 25 gr. eller derover.

Hermed er bananfluerne blandt de absolut hurtigst udviklede insekter, hvilket også delvist forklarer at det kan føles som eksplosion fra dag til anden.

Til sidst det bedste spørgsmål af dem alle… Hvor kommer de fra ? Det overraskende svar er, at bananfluerne findes i hjemmet i forvejen. Dette kan være i form af æg, der er blevet lagt tidligere. I takt med at der kommer flere bananfluer, vil disse æg blive befrugtet og vil gå fra puppe til voksen flue indenfor en uge. Men ved at friste dem med tomme flasker der går i gæring eller frugter, der ligger lidt for længe vil bestanden øges og de bliver derfor til en gene og dermed ofte et problem.

Bekæmpelse

Bekæmpelse af frugtfluer – uden brug af gift

Der findes adskillige muligheder til bekæmpelse af bananfluer uden brug af gift.

Den mest foretrukne metode til bekæmpelse af bananfluer i detailhandel og fødevarerelaterede virksomheder er UV- insektfangere til fluer.  De er særdeles effektive, da de virker 24 timer i døgnet, og man derved har en løbende bekæmpelse af bananfluer.  Især om natten har de stor effekt, hvor de tømmer alle fluer ud i lokalet, hvor den er anbragt.  Det giver samtidig en miljørigtig og billigere bekæmpelse af disse småfluer, end hvis man vælger at bekæmpe bananfluer med gift.

Fluer

Video

Se denne video der forklarer hvordan insektfangerne virker: