Borebiller – orm i træ

Professionel og effektiv bekæmpelse

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

Borebiller og husbukke – hvilke tegn?

Borebiller og husbukke er hyppige gæster i ældre ejendomme, men opdages i mange tilfælde først, når ejendommen bliver gået efter i sømmene. Det sker normalt ved et ejerskifte, hvor en byggesagkyndig (ofte) opdager problemet i forbindelse med en bygningsgennemgang med henblik på en udfærdiget tilstandsrapport. De synlige ormehuller i træværket indikerer tydeligt, at der kan være tale om et problem. Har man ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til ventilation o.lign. kan man være sikker på, at borebillerne fortsat er levende og i udvikling, da de yderst sjældent går i sig selv. Det afspejler boremel (fint hvidt savsmuld) på loftsgulvet og ned ad spær og lægter også. Mange husejere får sig derfor ofte en grim overraskelse i forbindelse med ejendomshandel, da et borebilleangreb i tagkonstruktionen altid bør klassificeres med en K3-anmærkning i tilstandsrapporten, da der er tale om en bærende del af ejendommens konstruktion. 

…er det næsten altid tale om tagkonstruktionens bærende dele ( spær, lægter, hanebånd & bærerem ) samt / eller i krybekælder. Det ses dog også, at borebiller angriber ældre møbler, gulve o.a. træværk. Det er let at kende forskel på hullerne fra borebiller i.f.t. husbuk, da hullerne fra husbuk er markant større og nærmest afgnavet, hvorimod borehullerne fra borebiller er små og runde som en kuglepenspids.

…afslører sig selv ved de små fine knappehuls lignende runde borehuller, der er et sikkert tegn på et aktivt borebilleangreb. Findes der frisk boremel (fin savsmuld) fra træværket, kan man være helt sikker på, at angrebet er aktivt, og derfor bør behandles snarest, inden skaderne bliver mere omfattende og uoprettelige. Boremel, drysser ud fra de såkaldte udflyvningshuller i forbindelse med at den voksne borebille skubber det ud af gangene, der altid går på langs af træværket. Ellers når æggene fra borebillerne udklækkes og træormene bevæger sig.

..kan man decideret knække stykker af det angrebne træ, hvor borebiller / boreorm har været. Et borebilleangreb er mange år undervejs. Det betyder derfor ofte ikke noget, om det bliver bekæmpet i dag eller om en måned. Som tommelfingerregel siger man dog, at et aktivt angreb svækker en tagkonstruktions bæreevne med ca. 5 % pr. år.

Selv om det på overfladen kan virke sporadisk, betyder det ikke, at angrebet ikke kan være omfattende, da borebillerne nedbryder træet på langs af årerne og ind mod kernen af træet.

Angreb fra husbuk er langt hurtigere under udvikling, da de konsumerer op til 3 gange mere træ end borebiller/træorm. Således bør det klart anbefales at handle hurtigt, hvis der konstateres husbuk i den bærende konstruktion.

Det er indlysende, at en potentiel køber ikke kan eller vil ignorere borebiller eller husbuk, og derfor således enten helt trækker sig fra en handel eller forlanger et markant afslag. For de fleste er borebiller et ukendt fænomen – og derfor noget “farligt”. Vi har rigtig mange potentielle kunder, der kontakter os for råd og vejledning, når de har fundet drømmeboligen, men nu er parat til at droppe det hele pga. anmærkningen i tilstandsrapporten angående træødelæggende insekter.

Derfor er det vigtigt som sælger, at De er på forkant med situationen. Ryd derfor selv op i tilstandrapporten, så snart den foreligger. Det betyder, at hvis der er anmærket af borebiller el. husbuk – så få iværksat en bekæmpelse af borebiller med det samme. Dels fordi der kan måneder inden den næste køber dukker op. Dels fordi alle købere – uanset hvad – altid vil forlange et afslag til udbedring af samtlige anmærkninger, og de falder aldrig ud til sælgers fordel.

Vi kan hjælpe Dem som sælger med at udbedre skaden – og efterfølgende fremlægge dokumentation og garanti, der vedlægges ejendommens tilstandsrapport. Dette skaber en tryg handel for alle parter.

Som udgangspunkt er det ikke alarmerende, på trods af at det er anmærket som en K3 / K2. Det skal anmærkes således, da det er en bærende del af konstruktionen. Derfor er det også vigtigt at få det ordnet i forbindelse med ejerskifte, da det kun bliver værre. Endvidere er det altid en dårlig start, at overtage en ejendom med skadedyr, uanset om det er borebiller eller andre skadevoldere som f.eks. myrer eller husmår. Lad det være en del af et afslag, så De selv kan vælge en udbyder, som De har fuld tiltro til.

 

Behandlingen

Behandling mod borebiller (og især husbuk) udføres næsten altid af fagfolk, da der kan stå meget på spil, hvis de ikke bliver bekæmpet korrekt. En forkert behandlingsmetode kunne eksempelvis være behandling med petroleum. For det første virker petroleum kun på de borebiller, man fysisk rammer. Det virker dog hverken på æg eller borebiller, der sidder i selve kernetræet. Dette gælder også de fleste andre midler til bekæmpelse af borebiller, der fås i håndkøb eller byggemarkeder. Endvidere er det helt eller delvis spild af tid, da man ikke kan dokumentere behandlingen og dens effekt overfor en køber i tilfælde af hussalg.

Efter endt behandling…

…vil de angrebne områder konstateres fri for træborende insekter med garanti for den næste årrække. Vær dog opmærksom på, at det tager tid at bryde livscyklus hos borebiller, da lagte æg først udklækkes næste forår, hvor de optager aktivstoffet, der er behandlet med. Herefter har man det endelige vellykkede resultat.

Det er muligt at bekæmpe borebiller/træorm med varmebehandling. Dette er dog omfattende og gøres oftest kun i forbindelse med bevaringsværdigt træ. Vi kan også være Dem behjælpelig med denne behandlingsmetode. Hvis De observerer borebiller i eks. fodpaneler og andre mindre ikke-bærende dele, kan det oftest ikke svare sig at behandle via sprøjtning. Det bedste i disse tilfælde er helt at udskifte de angrebne dele.

Borebillernes biologi og adfærd

Borebiller ses kun flyve i de varme måneder (maj – oktober), hvor de bliver udklækket. Den voksne borebille minder mest om et stykke kommen (fra ost) i form og farve. De er ca. 2-5 mm. lange og lægger ca. 40 æg på en sæson. Disse æg lægges i træet, udklækkes og bliver til boreorm/larver hvert forår. Det er disse larver/træorm, der angriber og æder træværket og derved svækker dets bæredygtighed med tiden. Man kan ofte høre træorm, der gnaver i træværk, da larvens kæber er jernhårde. Larvernes livscyklus svinger fra 4-8 år, hvor de opholder sig træet. Herefter forpupper de sig og bliver til en voksen borebille og flyver fra træet.

En angreb af træorm…

…skrider langsomt frem i de køligere somre, da aktivitetsniveauet derfor er lavt. Men accelererer derimod i takt med at temperaturen stiger. I mange tilfælde har et borebilleangreb været aktivt i helt op til 40 år, for end det opdages.

For at borebiller har optimale forhold, er det nødvendigt med en høj luftfugtighed, derfor ses angrebene i langt de fleste tilfælde på lofter og i kældre, hvor luftfugtigheden stiger i takt med temperaturudsving. Borebiller angriber aldrig friskt – eller trykimprægneret træ. Træ med at vand/fugtindhold på 15-30% er idéelt for borebillens / træormens levekår. Kan man drive vandindholdet i træ under 10% sætter man livscyklus i bero.

Skal/skal ikke bekæmpe borebiller selv?

Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at hvis der er tale om hele tagkonstruktioner. loftsrum eller andre bærende elementer i huset. Så bør man alliere sig med en prof. skadedyrsbekæmper. Dels fordi bekæmpelsen bør foretages korrekt, da et borebilleangreb sagtens kan videreudvikle sig i flere år efter en sprøjtning, der ikke er foretaget korrekt, eller med et forkert sprøjtemiddel, der ingen effekt har på borebiller. Dels kan det være spildt og dermed mere eller mindre meningsløst arbejde, hvis man skal sælge sin bolig.

Uanfægtet behandlingens effekt, så vil ormehuller i træ fortsat findes efter sprøjtebehandling.

Det betyder, at ved en bygningsgennemgang i forbindelse med en tilstandsrapport, vil dette blive anmærket under fejl / mangler. Har man selv stået for bekæmpelsen, så findes der ikke noget certifikat og dermed dokumentation for en korrekt effektiv behandling. Det betyder således, at man enten skal give evt. købere af ejendommen et afslag, eller sørge for at få det behandlet (igen) af prof. skadedyrsbekæmpere med sprøjtecertifikat. Endvidere kan det skabe en falsk tryghed, hvis man behandler spær og lægter på førstesalen, for derefter at beklæde spærene med gips. I dette tilfælde kan borebillerne frit svække træværket yderligere, uden at man opdager det. Endelig så er det vigtigt, at der anvendes et korrekt middel mod borebiller, der har en langtidsvirkende effekt, der kan bryde livscyklus.

Mest stillede spørgsmål

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Har man en udvidet forsikring, der dækker svamp og insekter, så bør man som udgangspunkt få dækket sine udgifter til at få foretaget en behandling mod borebiller. Men man bør nærlæse sin police, da mange forsikringsselskaber har korrigeret en del de senere år for at kunne undgå at skulle dække en skade fra træødelæggende insekter. Et fast krav er dog, at der skal være tale om en borebilleangreb i en bærende konstruktionsdel. Har man nyligt overtaget en ejendom, hvor der er borebiller i det bærende træværk ( tagkonstruktion ), og dette ikke er anmærket i tilstandsrapporten, så er det klart en sag, der hører ind under ejerskifteforsikringen.

Det er desværre mere reglen end undtagelsen, at en taksator vurderer der ikke er fare for sammenstyrtning. Det er en af de generelle forudsætninger for at kunne få forsikringen til at betale for en bekæmpelse af borebiller eller husbukke. Ved et simpelt stik med en lommekniv eller skruetrækker vurderer taksatoren, at der ikke er fare for sammenstyrtning. Dette må man som forsikringstager ikke lade sig spise af med. Er der synlige tegn på ormehuller og savsmuld, der drysser ud herfra, er der tale om et aktivt angreb af borebiller eller husbukke. Det skal der gøres noget ved. Derfor er det ikke forkert at presse sin forsikring. Er man pågående nok, plejer forsikringen at give efter i tredje forsøg. Det samme gælder for orangemyrer, der ligeledes ødelægger træ.

Når man ser de runde ormehuller i træværket / tagkonstruktionen, så kan man være sikker på, at der er tale om borebiller ( se billede nedenfor ). Hvis træet ligesom er knækket af, så er det husbukke.

Vi kommer gerne ud og foretager en inspektion og en tilbudsafgivelse. For dette fakturerer vi kørsel og tidsforbrug. Det skyldes, at vi årligt har mange henvendelser, hvor kunder ønsker dette foretaget. Vi refunderer udgiften i forbindelse med behandling.

Det er helt normalt, at der fortsat drysser savsmuld ud af træet den kommende sommer efter vi har foretaget behandling mod borebiller / boreorm. Det skyldes, at de lagte æg i gangene fra borebiller udklækkes. Herefter skubber boreorm savsmuld ud af hullerne. Midlet der anvendes har en lang levetid, så de nyudklækkede træorm vil optage aktivstoffet og livscyklus brydes.

I ældre gulvplanker er det helt normalt, at man kan se gamle gange fra træorm i gulvplankerne. Disse gange kan stamme helt tilbage fra savværket og man bør derfor ikke være nervøs for, at det fortsat kan være aktivt. I en helårs opvarmet bolig vil gulvplanker helt naturligt tørre ud til et vandindhold under 10%, der betyder at borebiller og træorm ingen chance har for at udvikle sig. Dog bør man være opmærksom på, hvis der kommer nye huller eller gange. Det kan skyldes for høj fugt under gulvet. Altså – at der er ny aktivitet i lægter / strør under gulvet. I dette tilfælde bør man få undersøgt, om der skal foretages en indsats.

Bekæmpelse af borebiller hører under udbedring af ejendommen og opfylder således et af kravene fra SKAT om at kunne få dette ind under håndværkerfradraget eller servicefradrag. Således skal De i forbindelse med fakturering bede os om at få opdelt timeforbrug særskilt på deres faktura.

 

Den første hver måned udsender vi ( med post ) tilstandsrapporter til alle kunder, der har fået foretaget behandling af borebiller. Den kommer altså ikke altid med fakturaen. Hvis det haster pga. ejerskifte, skal De kontakte os, så De kan få den fremsendt på mail i stedet for brevpost.

En tilstandsrapport på behandling mod borebiller / husbukke er et vigtigt papir for Dem. Selvom problemet er løst, så vil der fortsat være ormehuller i træet efter endt behandling. Skal De sælge Deres ejendom vil en byggesagkyndig anmærke borehullerne i træet på selve tilstandsrapporten. Med Deres tilstandsrapport på behandlingen har De derfor et bevis for, at der er foretaget en autoriseret bekæmpelse af borebiller.

 

Nej, vi forhandler ikke præparater eller andre midler til bekæmpelse af skadedyr. Desuden anses det ikke for værende hensigtsmæssigt selv at foretage en behandling mod borebiller eller husbuk, da man ved ejendomshandel ikke kan garantere en ny køber om, at der er foretaget en effektiv behandling. Det kan man med en tilstandsrapport, der udstedes i forbindelse med professionel bekæmpelse.