Hvordan slipper man af med mus

– Fjernelse af mus i hele landet

Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.

Hvordan slipper man af med mus / halsbåndsmus?

Hvordan slipper man af med mus? Vi bliver i disse dage kimet ned af folk, der spørger os, hvordan slipper man af med halsbåndsmus/mus på loftet, køkken og andre steder i huset. Derfor har vi valgt at lave denne guide – via dette indlæg, så De selv kan vurdere, om det er noget, der skal hentes professionel hjælp til, eller man sagtens kan klare det selv.

Den største udfordring er egentlig ikke så meget, at komme af med mus i huset. Det er nok snarere et problem eller en opgave at forebygge, at det ikke sker igen.

Selve bekæmpelsen af mus kan deles op i to muligheder.

Er der tale om et omfattende angreb af mus i huset (husmus), eller er der blot tale om en enkelt mus under køkkenskabet?

Men inden man overhovedet går i gang med at opstille fælder, eller hvilken metode, man nu engang vælger, så skal man stille sig selv spørgsmålet; er det mus eller rotter?

Spørgsmålet er relevant, da det kan lade sig gøre at fange mus i rottefælder – men sjældent omvendt. Ved at stille en musefælde op, der smækker foran næsen på en rotte, risikerer man, at en rotte aldrig nogensinde vil røre en smækfælde igen. Dette uanset hvor sulten den end måtte være.

Den bedste måde at artsbestemme mus fra rotter er ekskrementer (muselort/rottelort).

Begge gnavere er særdeles dygtige til at efterlade ekskrementer, hvilket gør artsbestemmelsen temmelig let. Også selvom man ingen kendskab har til hverken mus eller rotter. Ligner ekskrementerne kommen, er der tale om mus. Er der tale om 1-2 cm. cylinderformede, så er det rotter – og dermed en opgave for kommunen – og ingen andre. Kan man ikke finde ekskrementer, men kun høre larm i væggene eller på loftet, kan det allerede her anbefales at kontakte en skadedyrsbekæmper. Det kan man gøre via denne kontaktformular.

Intet her

Igen – det kan være svært at adskille de to ud fra ekskrementer og færden.  Men da en halsbåndsmus ligger nærmere en rottes adfærd, så bør rottebekæmperen udføre opgaven som værende rottebekæmpelse, med mindre han er 100% sikker i sin sag.  Da langt de fleste af vore henvendelser kommer fra borgere i kommuner, hvor rottebekæmpelsen er udliciteret (og dermed forudbetalt), forekommer det derfor bemærkelsesværdigt. En strøtanke er, at man derved springer over, hvor gærdet er lavest, da kommunen ikke har pligt til at gøre noget ved mus eller halsbåndsmus – kun rotter. For Dem som borger er der ikke den store forskel – men i henhold til bekendtgørelse om rottebekæmpelse, er der en verden til forskel. Bekæmpelse af mus giver Dem frit valg af udbydere – mens rotter ubetinget skal bekæmpes af kommunen.

Halsbåndsmus er ret genkendelige, har et brunligt bælte eller spot på halsen. Markant farveforskel mellem ryg og bugside. Dog er halen noget længere – men mindre tyk i roden end hos rotter. Ørerne på halsbåndsmus er generelt mere “opretstående”, da de er større. Men selve ekskrementerne og dens færden ligner i langt højere grad rotter, når halsbåndsmus trænger ind. Så har De ikke set halsbåndsmus i huset – men blot fået dem konstateret. Så vær obs på at chancen for at det kan være rotter er særdeles stor.  Nedenfor kan De se ekskrementer fra halsbåndsmus th – rotter tv.

Rottelort ekskrementer fra rotter

Bekæmpelse af mus/husmus

Gør det selv:

Vurderer man, at problemet er overkommeligt og begrænset til en enkelt mus eller to, så kan man uden den store erfaring selv gå i gang med musefælder. Mus er ikke selektive i sit fødevalg, og derfor ikke svære at lokke til en musefælde. Rosiner er det bedste forslag, da de holder længe uden at tørre ind eller rådne. Glem ost – det er en skrøne. Ost tørrer desuden ind og er ikke særlig attraktiv for mus i det hele taget. Musegift er i dag blacklisted for folk uden autorisation til bekæmpelse af rotter, da aktivstofferne er de samme. Desuden er det aldrig en klog idé at lægge rottegift mod mus (eller rotter) indendørs, da dette giver langvarige lugtgener. Dette gælder især, hvis man har mus i væggen, hvor det kan være umuligt at komme til at fjerne døde mus.  Generelt når man har mus i hus, skal man være særdeles påpasselig med at anvende andet end fælder.

Få professionel hjælp for at komme af med mus/husmus:

Har man givet op, eller er museproblemet for omfattende, så kan man altid finde hjælp til hvordan man slipper man af med mus i hus.  Som ovenfor nævnt, ser man ofte mus i væggen, hvor det kan vise sig at være en god investering at entrere med en professionel der har stor erfaring med bekæmpelse af mus indendørs. Der findes en lang række mere eller mindre gode skadedyrsfirmaer. Det vigtigste er, at de på forhånd kender prisen på bekæmpelse af mus – dernæst får en garanti på opgaven. På den måde, er De altid garanteret et prisloft, og kan sove mere trygt om natten.

Skadedyrsfirmaet bør sørge for at løse problemet for så vidt muligt uden gift. Dernæst bør de sikre sig, at problemet ikke gentager sig ved at orientere om adgangsveje, der skal aflukkes.

For en behandling mod mus i et alm. parcelhus eller lejlighed, starter prisen på omkring kr. 1.500,- + moms. Prisen er inkl. kørsel, materialer, timesats m.v.  Som udgangspunkt skal der altid behandles af 2 omgange (kr. 2.800,- + moms), hvorefter der stilles en behandlingsgaranti, som vi gerne uddyber ved bestilling.

Hvordan slipper man af med mus (husmus) og sikrer sig, at de ikke kommer igen?

Vær  opmærksom på at det altid er ejendommens stand, der afgør hvor succesfuld en bekæmpelse af mus (husmus) er.  Er ejendommen forfalden med mange adgangsveje, skal man tage udbedringen alvorligt. Ellers vil det mere eller mindre være meningsløst at betale en skadedyrsbekæmper for at afhjælpe et problem, der alligevel vil komme igen.

Der findes dog alternative metoder, der kan mindske adgang af mus udefra, via en såkaldt sikringsordning, hvor der med faste intervaller udlægges gift i nogle depoter, der får mus/husmus til at æde udenfor i stedet for at søge føde indenfor. Her betaler man en fast pris pr. år, der inkluderer både bekæmpelse og forebyggelse af mus. En sådan sikring mod mus er særdeles populær hos de fleste virksomheder, da museangreb kan medføre store driftstab og i det hele taget en god idé til at undgå ekskrementer (muselort) og smitte der kan bringes videre til kunder via (føde)varer og emballage.

Fakta om mus (husmus) i huset

Mus i huset kan være et særdeles dyrt bekendtskab…

Hvad siger loven om bekæmpelse af mus?

Grundlæggende er man frit stillet, hvis man har mus (som privat). Der findes ikke meldepligt, og man kan frit selv forsøge sig med fælder o.a. musegift, der kan købes i f.eks. byggemarkeder. Kommunen har intet med mus at gøre. Således har de ej heller pligt og ret til at foretage bekæmpelse af mus – hverken udvendigt eller hvis de er kommet ind. Man må således også frit tilkalde et skadedyrfirma, der kan varetage bekæmpelsen, hvis det virker for uoverskueligt selv at gå i gang. Den eneste forskel på bekæmpelse af mus i dag – og i forhold til tidligere er, at der kun findes et temmelig begrænset udvalg af milde bekæmpelsesmidler i håndkøb.

Hvad så med fødevarevirksomheder, der har fået mus ?

Igen – der er ikke meldepligt til kommunen, hvis der er kommet mus indendørs. MEN af hensyn til fødevaresikkerhed, skal der iværksættes en handlingsplan med det samme, der er konstateret mus i virksomheden. I modsat fald vil det give anmærkninger og evt. bøde – i værste fald lukning, hvis det vurderes, at mus i fødevarevirksomheden udgør en sundhedsfare. Dette vil dog altid være tilfældet, da der findes en lang række bakterier som salmonella o.a. i muselort. Derfor er det næsten altid prof. skadedyrsfirmaer, der varetager en bekæmpelse af mus indendørs i fødevarevirksomheder. Efterfølgende bør der iværksættes en sikringsordning til forebyggelse af mus.

Bestil online

Hvis man vil af med dem hurtigt.
Allerede indenfor et døgn.

Vi hjælper dig af med mus.
Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.