Skadedyrsbekæmpelse siden 1991

Klyngefluer

– bekæmpelse og info om klyngefluer

Klyngefluer – tegn på disse

Klyngefluer og problemer med dem ses oftest i sensommeren hen til efteråret. Dog oplever mange dem allerede i det tidlige forår. Klyngefluen er en stort sort doven flue, der knap nok kan flyve. Når man opdager dem er det ofte fordi, at de kommer i et så stort antal, at man mistænker, at der må ligge et dødt dyr, der tiltrækker spyfluer. Men selvom klyngefluen minder om en spyflue i form og størrelse, så er der stor forskel på de to fluer. Klyngefluer kendes bedst på deres dovne facon, hvor de ligger i vinduer eller sidder på muren og slikker sol. Det er næsten altid sikkert, at de kommer på ejendomme, der ligger højt over niveau, eller har en sydlig eller vestlig gavl, der ligger højt. Vi hjælper mange ældre herregårde og kirker samt boligforeninger – men naturligvis også private ejendomme af med klyngefluer. Når solen står på muren kan man fra morgenstunden se dem komme frem fra loftet. I dårligt vejr er de mindre aktive. Findes der en adgang fra loftsrummet (revner i loftspaneler) vil de komme ned og søge mod lysindfaldet fra vinduer. Således vil de findes i vindueskarmen i et stort antal.

Bekæmpelse af klyngefluer

Bekæmpelse af klyngefluer udføres oftest er prof. skadedyrsbekæmpere. De fleste finder kampen mod klyngefluerne helt nyttesløs, hvor man om aftenen kan støvsuge hundredevis af fluer op, for at kunne konstatere, at der næste morgen findes lige så mange eller flere – samme sted. Andre allierer sig med forskellige gift mod fluer som f.eks. staldchok, der godt nok løser problemet her og nu. Men 5 minutter senere er der igen mange fluer i vinduet. Problemet med de forhåndenværende midler mod fluer er, at man ikke får brudt livscyklus, hvilket er nødvendigt for at få et endeligt godt resultat.

I al beskedenhed er vi hos Chrisal fluebekæmpelse dygtige til at lokalisere problemet og bekæmpe det korrekt. Det sker ved at vi behandler fra loftet og ned mod udhæng og facader med et langtidsvirkende middel, der dels slår de levende store fluer ihjel – men sidder og virker i lang tid, så de nye udklækkede fluer optager giften, så snart de berører de behandlede overflader. Dermed dør de, inden de når at lægge nye æg.

Behandlingsforløbet består af bare en enkelt behandling. Det er forholdsvist dyrt at bekæmpe klyngefluer, da der skal bruges en del gift for en korrekt bekæmpelse. Så prisen på en behandling er bestemt af hvor mange m2, der skal behandles. Ring derfor til os og få en pris på bekæmpelsen, eller brug chatten nede i venstre hjørne af siden.

Vær obs på, at man ikke kan bekæmpe eller løse et klyngeflueproblem med insektfangere, da de ikke reagerer på UV-lys samt er dårligt flyvende.

Husk; vi giver garanti.

Viden

Klyngefluer adskiller sig som nævnt fra andre fluer, da de hverken søger føde i ådsler eller andre fødevarer. De lever udelukkende af organiske emner i naturen. Der findes modstridende oplysninger omkring hvor klyngefluer kan formere sig. En forkert og dermed vildledende forklaring er, at de kun kan formere sig udendør i rådne træstubbe eller under bark. Dette er ikke korrekt, hvilket mange angrebne ejendomme kan nikke genkendende til. Klyngefluer lægger æg i isolering på f.eks. lofter. Det er den direkte årsag til, at de overhovedet kan give problemer indendørs. Æggene lægges og klækkes afhængig af temperaturer. Har vi en varm sommer, vil der typisk udklækkes æg hurtigere end de voksne klyngefluer kan “nå at dø”. Det betyder altså, at forekomsten af klyngefluer kan accelerere i takt med at vejret er godt og dermed give enorme problemer indendørs, hvis der ikke foretages en behandling. Falder temp. sættes udvikling og æglægning i ro – som f.eks. om vinteren. Derfor kan der ikke gives et entydigt svar på, hvor mange æg fluerne lægger om året. Men æggene kan – fra de er lagt – udklækkes helt ned til få dage efter.