Skolopender / Stålorm / Tusindben

– alt om bekæmpelse, biologi og adfærd

Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.

Skolopender/stålorm/tusindben – kort viden

Skolopender/stålorm eller tusindben. Kært barn – mange navne. Der er dog ikke tale om de samme insekter / dyr – med forskellige kaldenavne. Men da langt de fleste af vore brugere på sitet her, bruger de tre udtryk, gør vi forståelsens skyld dem ret. Derfor – skolopender er den rette betegnelse, når man mener de sytrådstynde leddyr med en rødbrun farve. Stålorm der også (forkert) kaldes af mange tusindben er den mest almindelige, hvor de ofte ligger i bunker henover sommeren.

Man kender bedst tusindben på, at de ruller sig sammen som en kugle.

At de så kaldes tusindben er en mere barnlig talemåde, da et rigtigt tusindben er både tykkere, større og længere. Den “rigtige” stålorm er i krybdyrsfamilien. Dog findes der mere end 40 forskellige arter indenfor tusindben. Stålorm (tusindben) ses oftest i vindfang, kældre og langs fugtige mure – primært i husets nordlige og østlige sider. Det våde vejr og efterhånden mere fugtigt klima herhjemme gør således, at mange parcelhusejere i stigende grad møder både skolopender & stålorm indendørs eller i udhuse. I sommerhuse og fritidsboliger er skolopender / stålorm helt almindelige gæster, da de nyder godt af de store temperaturudsving, der giver dem optimale levekår. Hermed kan man sige, at de har en dels fællestræk med edderkopper, bænkebidere eller den ødelæggende dræbersnegl, der også ynder et fugtigt miljø og omgivelser.

Altså – tusindben er ikke det samme som hverken skolopender eller stålorm

En stålorm (tusindben) er let genkendelig via dens karakteristiske aflange form, den hårde skal og de mange ben – samt mørksølvfarven.

De er langt mere udpræget i landets vestlige egne. Især sommerhusområder på vestkysten er slemt plaget af både skolopender & stålorm, hvilket kan forklares med at jorden er mere sandet, hvilket giver især tusindben / stålorm optimale levekår.

Bekæmpelse af skolopender og tusindben

Det er ofte et spørgsmål omkring tolerance, hvor vidt der skal foretages en bekæmpelse af tusindben / skolopender i ejendommen. Som udgangspunkt er det ofte nok at støvsuge sig ud af problemet – hvis der blot er tale om en enkelt skolopender eller nogle få stykker, der er kommet ind i huset. Men i mange tilfælde kan det være næste uoverskueligt, da det er som at hælde vand i en si, når først tusindben forvilder sig ind i huset i stort antal – specielt på visse årstider. 

Det kan også være produktionsvirksomheder, der er følsomme overfor ethvert insektangreb, uanset hvor uskadelige som skadedyr de end måtte være. Dette skeles der ikke til i audits, som kontrolbesøg mod skadedyr kaldes.

Igen – sommerhuse kan have dem i meget store antal, så kan gæster føle stor gene. Især hvis der er tale om lejere i et udlejningshus.

Vi behandler via en udvendig og indvendig behandling, der hurtigt løser problemet. Det betyder. at en skadedyrstekniker sendes ud og behandler huset med et langtidsvirkende aktivstof, der på samme tid bekæmper de levende og bryder livscyklus hos tusindben, ligesom en knock-down effekt giver et hurtigt tilfredsstillende resultat. Det lugter ikke, og giver ingen gener for hverken mennesker eller husdyr.

Midlet har en effekttid på op til et par måneder måneder. Ring og få et tilbud.

Viden

Tusindben/skolpender bliver ca. 4-5 cm. og er nataktiv. Udsættes de for lys og varme, vil de hurtigt gå til. Livscyklus er under normale forhold 2-3 måneder. Tusindben – der er et leddyr har som udgangspunkt ikke tusind ben, og er derfor en skrøne. Men da tusindben er en fællesbetegnelse for op imod 50 forskellige arter, vil der være større arter indenfor tusindben, der kan have op til et par hundrede ben. I forhold til en skolopender har et tusindben flere led. Tusindben findes oftest i skoven og i fugtige og mørke gemmer udendørs som f.eks. under sten, træstammer m.v., og er derfor ikke egnet til at leve indendørs med undtagelse af fugtige boliger, kældre o.lign. skadedyr.

De sidste års fugtige vejr og dermed fugtige fundamenter har gjort dem til en mere og mere hyppig gæst indendørs. I visse tilfælde kan de endog ses i meget store antal, hvor det kan blive en decideret gene. Omvendt vil et tørt forår og sommer give reducerede optimale forhold for tusindben/skolopender, da de trives bedst i et fugtigt miljø, som har været kendetegnet for de sidste par år.

Hvad spiser en skolopender – og hvad lever tusindben af:

Tusindben/skolopendre er nærmest altædende og lever primært af plantedele som blade og råddent træ. Foretrukne levesteder er i skov o.lign., hvor de fortærer blade, svampe, mos, alger og rådnet vegatation. Således kan man ikke umiddelbart betragte dem som skadedyr – men nærmere et nyttedyr ude i naturen.

Værste fjende er fugle, der ynder at spise tusindben.