Skadedyrsbekæmpelse siden 1991

Tæppebiller

– viden og bekæmpelse af tæppebiller

Tæppebiller – tegn på disse

Tæppebiller opdages ofte først, når man finder huller i tøj og andre tekstiler – ligesom klædemøl.  Men i modsætning til møl er tæppebiller et kravlende insekt, men kan dog også flyve. Af udseende minder de mest om en mariehøne – dog lidt mindre og nuanceforskel i farverne. Tæppebillen er i familie med klannere. Man ser oftest tæppebiller i foråret og om sommeren – ligesom mange af de øvrige insekter. Men alm. stuetemperatur kan dog godt “snyde” dem, hvis de er indendørs – og således være et helårsproblem. Selvom navnet antyder, at de lever af tekstiler, er deres foretrukne fødekilde eks. ådsler.  Så en død mus eller andre skadedyr under gulvet kan sagtens medføre tæppebiller, og være den direkte kilde/årsag til problemet. Dog ses det ofte at problemet først opdages, når skaden er sket i enten pels, tæpper eller silke. De går primært efter “rene” varer.

Bekæmpelse af tæppebiller

Bekæmpelse af tæppebiller udføres ofte af fagfolk, da det kan være en langsigtet ”fornøjelse” at blive af med dem. Deres tilholdssteder og skjulesteder gør det næsten umuligt at bekæmpe dem med gift, der fås i håndkøb. Således giver det også udfordringer for selv autoriserede skadedyrsbekæmpere, da den lange livscyklus kombineret med deres skjulesteder som f.eks. under gulv.

Det betyder, at det kan være nødvendigt at foretage en tågebehandling med et pyrethroid for at få dem frem, hvorefter der udlægges mikrokapsler, der sprøjtes langs fodpaneler. Denne behandling skal gentages af flere omgange. Det tager desværre ofte op til flere måneder, da man skal have brudt livscyklus. Dvs. perioden fra ægget lægges – til det klækkes. Som før nævnt, kan denne cyklus vare op til 1 år. Dette er dog primært i områder, hvor levekårene ikke er optimale. Men en korrekt bekæmpelse bør reducere behandlingstiden ned til nogle få måneder.

En bekæmpelse skal således iværksættes så snart man har konstateret tegn på tæppebiller.

Kan man stoppe ulykken i tide?

Når man har fundet tæppebiller, er det vigtigt at man kombinerer selve bekæmpelsen med en forebyggende behandling. Dvs. man skal selv sørge for at få frosset tøj ned i de angrebne områder i huset. Tøjet skal nedfryses til 18 gr. i mindst 3 døgn – 72 timer.

Behandlingsforløbet består af 4 behandlinger med 2-3 ugers interval. Prislejet for alm. lejligheder eller parcelhuse ligger normalt på kr. 4 x 1.710,- + moms (kr. 8.693,-)

Biologi og adfærd

Tæppebiller hører til klannerfamilien – og er således en bille. De bliver op til 1 cm. lange i voksen størrelse. Farverne på den voksne bille er hvid, sort og gule aftegninger på skjoldet. Larverne er cremefarvet med gyldne hår og 4 mm i længde. 

Tæppe biller gennemgår en fuldstændig forvandling, der sker gennem ægget, larver og puppe stadiet inden de udvikler sig til voksne insekter. Der er kun én generation hvert år, mens andre arter  i klannerfamilien er i stand til at producere op til fire generationer pr.

Voksne tæppebiller lægge deres æg i varme årstider over en periode på flere uger. Hver hun producerer cirka tre dele, som indeholder 20 til 100 æg. Selv tæppebillen kan trives udenfor som indendørs. Den voksne hun lægger sine æg, hvor fødekilder er rigelige. Indenfor, klækkes æg typisk ofte inden for fem til 20 dage, afhængig af klimaforhold og arter.

Sprøjtecertifikat

For Deres egen sikkerheds skyld, bør De altid sikre Dem, at De benytter et bekæmpelsesfirma som har sprøjtecertifikat. Og naturligvis giver garanti for de betalte behandlinger. Dét gør vi.