Boglus / støvlus – bekæmpelse med garanti

– alt om bekæmpelse, biologi og adfærd.

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.
Kort viden om boglus/støvlus

Boglus også kaldet støvlus er efterhånden en hyppigere gæst indendørs. De er typisk 0,2 – 0,6 cm. i længden. Som udgangspunkt har den ikke meget at leve af indendørs.  Men kan dog let finde fødekilder i form af skimmel, levnedsmidler m.v.  Man ser dem derfor oftest på toiletter, køkken og i soveværelser, der kan være et tegn på opstigende fugt i sokkel eller fundament – og dermed skimmelforekomst. De ses også bragt ind med brænde, hvor de findes under barken. Derfor også navnet barklus.

Navnet boglus stammer fra gamle dage, hvor man ofte så dem i gamle bøger. Som sølvfisk er lim eller klister også en fødekilde. Kommer de ind, ser man dem løbe livligt omkring på gulvflader. 

De udgøre sjældent nogen risiko for skade på interiør eller genstande i boligen, men er yderst generende. Mange forveksler boglus/støvlus med væggelus. Farvenuance og størrelse på væggelusnymfer kan derfor let drille det utrænede øje.  På billedet kan man se de lange følehorn, der ikke ses på væggelus. Desuden har boglusen (gennemsigtige) dækvinger.

Der findes adskillige mere end 125 arter af boglus/barklus – i Danmark 30 arter boglus.  Fra en brun nuance til gennemsigtig.

Viden

Boglus kan bekæmpes via sprøjtebehandling. Dette gøres, hvor man hurtigt og sikkert vil problemet til livs.  Behandlingen foregår således, at vor skadedyrstekniker kommer ud og behandler indvendigt via spærrebælter – langs gulvpaneler.  Altså en sprøjtebehandling med et langtidsvirkende middel.  Hermed brydes livscyklus når boglus krydser disse spærrebælter, der har en levetid på op til 3 måneder.  Midlet er såkaldte mikrokapsler, hvor aktivstoffet sidder indkapslet, og afgiver derfor ingen dampe og reducerer dermed risici for mennesker og husdyr.  På den lidt længere bane kan man minimere problemet selv ved at sørge for et ordentligt og tørt indeklima, da det oftest er kilden til problemet med boglusene indendørs.  Man skal således sikre sig jævnlig udluftning og evt. skimmel fjernes.  Er der fugt i huset bør man få en fagmand ud at kigge på det. Ligeledes kan man reducere bestanden ved ikke at overvande blomster, sørge for at evt. utætte rør ved. f.eks. opvaskemaskine og vaskemaskine slutter helt til.

Bekæmpelse af boglus

…består af 2 behandlinger med 2-3 ugers interval.

Prislejet for alm. lejligheder / boligareal ( indtil 80 m2 ) ligger normalt på kr. 2 x 1.200,- + moms ( kr. 3.040,- ).

81 – 160 m2                       2 X kr. 1.400,- + moms ( 3.540,- )
161 – 220 m2                     2 X kr. 1.600,- + moms ( 4.040,- )
Indtil 290 m2                      2 X kr. 2.000,- + moms ( 5.040,- )

Boglus kan blive op til 6 måneder gamle.  Allerede efter 1-2 uger efter at ægget er lagt vil det udklækkes, som hos de fleste andre insekter.  Æggene kan dog udklækkes uden befrugtning fra hanner og hører således under insekter, der kaldes parthenogenesis.  Æggene kan sagtens lægges indendørs i køkken, kælder, badeværelse, i og omkring fødevarer. Gennem livscyklus ( der er 1 måned fra æg til voksen ) kan hunnen lægges op til 200 æg.

De sidste års fugtige vejr og dermed fugtige fundamenter har gjort dem til en mere og mere hyppig gæst indendørs. En fugtig sokkel medfører ofte fugt & skimmel indendørs, der er medvirkende til flere forskellige skadedyr indendørs, der normalt kun ses udendørs.  I visse tilfælde kan de endog ses i meget store antal, hvor det kan blive en decideret gene.  Omvendt vil et tørt forår og sommer give reducerede optimale forhold da de trives bedst i et fugtigt miljø, som har været kendetegnet for de sidste par år.

Vi hjælper dig af med lussene.
Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

OBS

Af og til får vi henvendelser fra folk, fordi de har fået at vide andetsteds, at de har fået væggelus. Det viser sig dog ofte blot at være boglus, der er langt mindre generende og uskadelige samt meget billigere at bekæmpe. Enkelte af disse virksomheder er end ikke i besiddelse af nogen form for autorisation eller sprøjtecertifikat. For Deres egen sikkerheds skyld, bør De derfor tjekke op en ekstra gang, hvis De benytter et firma der ikke er i besiddelse af et sprøjtecertifikat.