Væggelus – bid, billeder og behandling

– Væggelus, sengelus eller bed bugs? Uanset hvad, hjælper vi dig af med problemet. Vores specialtrænede væggelushunde kan også hurtigt stikke snuden forbi og vise om der er et problem eller ej

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

Væggelus – bid, billeder & behandling

Væggelus – sådan bekæmpes de – med eller uden gift.

Alle hverdage: 07:00 - 23:00.

Væggelus (bedbugs) – de sikre tegn

Væggelus er stadig oftere et oftere forekommende skadedyr i danske hjem, hoteller og andre steder, hvor der overnattes. Derfor kan man med rette kalde dem endnu et årtis skadedyrsplage.

Destinationer som London, Milano, Rom, Berlin m.fl. er i høj grad plaget af væggelusangreb. Har man været her, er chancen for at bringe væggelus med hjem fra ferie overvejende stor.

Tegn på væggelus kendes oftest ved, at man vågner med væggelus bid på arme, ben, lænd og i maveregionen. Et væggelus bid er kendetegnet ved 2-3 stik tæt ved hinanden, hvor væggelus afleverer giften via et bid og suger blod fra et andet bid. Dette insektbid er et dobbeltbid og kan kun ses gennem en lup. De enkelte bid ses på en række eller klynge i det samme område på kroppen – oftest 3-5 bid ad gangen. Som udgangspunkt er det arme, ben & lænd, hvor man først bliver bidt – oftest angriber de først kvinder og børn, da huden her er tyndere. Væggelus bid kan være forholdsvis smertefulde og kan medføre flere følgegener. Nældefeber som følge af væggelusbid er ikke sjældent, hvis man er angrebet af væggelus. Vi har samlet en række billeder af væggelus her, der kan gøre det lettere at bestemme, hvilke bid der kan være tale om.

Sengelus

som de også kaldes, lever for det meste i og omkring sengemiljøet – deraf navnet.

Vender man sengen (især boksmadrasser), kan man ofte se ekskrementer fra væggelus i hjørner og kanter i form af små sorte prikker, hvis angrebet har stået på i flere uger.

Sengelus er letgenkendelige, da de bliver på størrelse med en æblekerne – som fuldvoksen. Farven varierer fra lysebrun til mørkebrun (afhængig af, om de lige har suget blod) med tværgående riller på rygskjoldet.

Sengelus bringes normalt hjem via hotelbesøg, udlandsrejser eller overnattende gæster, der har været i kontakt med væggelus. Typisk spreder væggelus sig herefter fra kufferter og anden bagage til sengemiljø og derefter videre i ejendommen/boligen via rørgennemføringer, elektriske inst. og derefter igen evt. videre til en ny lejlighed, hvis der er tale om sådanne.

I ”gamle dage”

I ”gamle dage” var problemet så stort, at man gassede hele ejendomme i det indre København, for at holde problemet nede. I dag er bekæmpelse af sengelus langt mere human og dermed mindre generende at gennemleve.

Væggelus – bekæmpelse og behandling

Bekæmpelse af væggelus udføres næsten altid af fagfolk, da det ellers kan være en særdeles langsigtet – omend umulig – ”fornøjelse” at blive dem kvit. Derudover kan man i lejligheder ansvarliggøres for evt. spredning. Det er derfor vigtigt, at man reagerer hurtigt, når man har fået væggelus i hjemmet. I mere end halvdelen af vore udrykninger sker disse alene på mistanke om væggelus, da det er almindeligt kendt, at jo hurtigere reaktion – des lettere forløb og hurtigere vellykket bekæmpelse.

Væggelus – (Cimex lectularius)

Intet her

Det er derfor en meget dårlig idé at være ”gør-det-selv-geni” med pesticider! Har man ikke forstand på aktivstoffer og resistens, risikerer man at opbygge en resistens blandt væggelusene. I sådanne tilfælde kan det blive en rigtig dyr fornøjelse. Man risikerer dermed, at skulle leve med væggelus, indtil der opfindes og godkendes et præparat væggelus ikke er resistente imod!

Bekæmpelse af væggelus skal foretages af flere omgange med indtil 14-21 dages intervaller. Selve behandlingen foretages med såkaldte mikrokapsler, der er langtidsvirkende – men nogenlunde lugtfri og ikke giver anledning til gener eller andre risici for ejendommen beboere.

Er man ”i væggelusbehandling” er der nogle retningslinjer der skal følges, således man ikke spreder problemet til andre boliger. Man er ikke spedalsk, fordi man har væggelus, men det er vigtigt, at man ikke inviterer overnattende gæster – eller ligefrem selv overnatter andre steder. Hvis dette ikke er muligt, skal man altid sørge for at pakke sine kufferter ud – udendørs, hvor tøj og tasker nøje gennemses. Herefter skal al bagage direkte i vaskemaskinen eller fryser. Skal man overnatte ude – er det omvendt rækkefølge. Husk – man kan ikke vaske eller fryse sig ud af et væggelusangreb. Kun levende insekter og væggelusæg i tøj kan elimineres med + 60 gr. el. frost i 3 døgn ved minus 18 gr.  Det er derfor direkte forkert vejledning, når man pålægger angrebne hjem at vaske alt tøjet.  Effekten er ringe og helt uden nævneværdig effekt – samt særdeles uudholdelig for alle hjemmets beboere.

Væggelusbekæmpelse består af 3 behandlinger med 2-3 ugers interval.

Prislejet for alm. lejligheder / boligareal (op til 200 m2) ligger normalt på 3 x kr. 1.710,- + moms (kr. 6.491,40,-).

Op til 290 m2 koster det 3 behandlinger til kr. 2.000,- pr. behandling + moms (kr. 2.500,-).

Nyhed

Nu kan vi tilbyde varmebehandling mod enkelte inficerede rum.

Ingen gift – hurtigt resultat. Ring og hør mere om priser m.v.

Vi hjælper dig af med væggelus.
Alle hverdage: 08:00 - 22:00.
Biologi og adfærd

Væggelusen tilhører tægefamilien. Det betyder bl.a., at de lever af blod, hvilket gør dem til en naturlig fjende i boligen – og dermed helt berettiget som skadedyr (måske næsten det værste). De er nataktive og søger derfor føde (blod) om natten, hvor de har lettere ved at komme til værten (sovende mennesker). Livscyklus består af 5 stadier i det ca. 1 år lange liv. Fra æg til nymfe til voksen væggelus.

Det tager blot 5 uger fra ægstadie til blodsugende insekt. Gennem livscyklus kan væggelus lægge op til 500 æg. Æggene lægges i revner og mørke sprækker, hvor de sidder beskyttet og er nærmest umulige at komme til, hvorfor man ikke kan rengøre sig ud af et væggelusproblem. Ved hvert stadieskift har de behov for blod/føde. Findes der ingen fødekilde eller er temp. for lave kan cyklus sættes i bero, indtil der findes en vært eller vilkårene er bedre. Jo flere værter – des flere sengelus og dermed spredning. Der findes et særdeles godt opslagsværk, hvor man hente al opdateret viden omkring sengelus – læs den store væggelusguide her…

Det er et naturligt spørgsmål, men også ganske vigtigt at få afdækket, da det gælder om at få bremset spredningen. De stammer fra det gamle Ægypten for adskillige tusinder år siden, hvor de siden har været almindelig kendte gæster. Nogle verdensdele værre end andre. Da de efterhånden har fået taget på den vestlige verden, er de således også blevet et kendt problem som flere og flere har gjort tiltag for at bekæmpe – med større eller mindre succes.

 

Hvad er væggelus?

Hvad er væggelus (også kaldet bed bugs) egentlig?, bliver vi ofte spurgt af vores kunder, når de ringer med væggelusbid eller loppebid.

Som oftest er det svært at vejlede og artsbestemme ud fra væggelus symptomer som bid. Specielt hvis der er tale om et nyt angreb. Derfor får mange kunder behandlet ud fra mistanken, da man oftest kan udelukke insektbid som myg eller lopper.

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

Helt fra bunden og helt elementært…

Væggelus eller boglus?

Nu er den grundlæggende “væggelus wiki” nogenlunde på plads, og vi kan udvide læren lidt om, hvordan man forebygger væggelus med hjem fra ferie og dermed hvor kommer væggelus fra.

Først og fremmest – lad være med at sammenligne alm. lus eller boglus med væggelus.  Det er kun ordet “lus”, de har til fælles.  De sidder derfor hverken i tøj eller hår – og man kan derfor ikke fragte dem rundt på kroppen.

Men hvad er væggelus så egentlig?

Som ovenfor nævnt er de i tægefamilien. At nærværende indlæg overhovedet har sit eksistensgrundlag, skal ses i lyset af, at når man har væggelus med hjem fra ferie, så er det første gang man stifter kendskab med dette ubehagelige skadedyr. Vi har lært at leve med myg og til dels lopper. Dem kender vi jo. Men væggelusen, der også kaldes sengelus har eksisteret i millioner af år tilbage fra det gamle Ægypten. Ligesom de har været en plage herhjemme i efterkrigstiden, hvor hele lejlighedskomplekser blev gasset jævnligt. Så den ældre generation herhjemme kender dem ganske godt.

i forbindelse med vor stigende rejselyst i takt med lavere flybilletpriser og jagt på nye destinationer er vi også kommet i nærkontakt med disse steder, hvor man dagligt lever med væggelus. Dette som en naturlig konsekvens af at det samme mønster også er gældende for andre lande, der ligeledes rejser ud i verden. Groft sagt, så blander man blod med disse rejsende – primært på hoteller. Som en anden pandemi spredes bedbugs således rundt og tilbage i vore trygge omgivelser.

Således er forklaringen på, væggelus – hvor kommer de fra. Een ting er, at man kan leve med at få sin weekendferie i London ødelagt. Men når man så har fået væggelusene i hjemmet, og konen og børnene bliver bidt, så er de flestes tolerancetærskel overskredet.

Primært fordi man forbinder bedbugs med skadedyr – og skadedyr har jo automatisk noget med hygiejne at gøre !?  Lad det være sagt med det samme… God hygiejne og et rent hjem, betyder ikke, at man ikke kan få væglus – ligesom uhygiejniske hjem ikke har større chance for bed bugs.  Væglus lever af blod – ikke af omgivelserne.  Man kan dog med rette sige, at hvis man ikke får iværksat en væggelus bekæmpelse, så er det på grænsen til dårlig hygiejne.

Væggelus symptomer

Symptomer på væggelus kan være svære at vurdere med 100% sikkerhed – med mindre har fundet et håndgribeligt bevis i form af insektet. Vi hører mange forskellige oplevelser fra kunder, der mener at have været angrebet af væggelus, selvom symptomerne ikke læner sig op af de typiske tegn på væggelus.

Ovenstående er blot et udsnit af de mest almindelige symptomer på væggelus.

Men ser man kun ud fra bid, man mener stamme fra væggelus, kan det være svært at give en 100% diagnose, da folk reagerer forskelligt på væggelus bid / stik. Nogle mennesker kan ikke bære tanken om, at de har væggelus og bestiller derfor bekæmpelse af væggelus – udelukkende ud fra mistanken ud fra devisen ” better safe – than sorry”.

Hvis man vil være sikker på hvilket insektbid, der er tale om…

…anbefaler vi en hudlæge. Det er dog desværre ikke sikkert, at alle hudlæger kender symptomer på væggelus – er vores erfaring fra flere kunder, der er blevet misinformeret, og dermed og fejldiagnosticeret og således fejlbehandlet. Men det er helt karakteristisk at væggelusbid sidder i grupper og hver bid – består af 2 stik. Dette kan ikke ses med det blotte øje. Men tager man en lup, bør man i et nyt væggelusbid kunne se to stik lige ved siden af hinanden. Det ene væggelusstik er hvor den bedøvende gift er lagt, det andet er stikket, hvor blodet suges op. Kun væggelus bider på denne måde.

Information

Væggelus – Hvad siger loven?

Sengelus lovgrundlag findes ikke specifikt. Den gældende lov, man som lejer skal læne sig op ad hedder “lovgrundlag om skadedyr i ejendomme“. Linket er en generel lov om skadedyr i ejendomme – specifikt udlejningsejendomme, da lejere ofte kan komme i klemme, hvis man har fået skadedyr – herunder væggetøj.

Desværre er det ofte således, at lejer og udlejer sjældent er enige, når der er væggelus i et lejemål. Det er forståeligt set fra begge parter. Nu har sengelus ingen nummerplader. Man kan derfor ikke med 100% sikkerhed påpege, at den enkelte lejer er skyldig i at have taget dem med hjem. Men holder man sig teksten i lovgrundlaget, så er dette i og for sig ligegyldigt. Som lejer skal man betale for at få fjernet sengelusene – eller andre skadedyr for dens sags skyld.

Det er udlejerens ansvar (og interesse)

…at holde sin egen ejendom fri for skadedyr – herunder også sengelus. Men men men – ingen problemstillinger, uden tvister. Udlejeres profit ligger i lejeindtægter – og ikke vedligeholdelse ! Derfor er det forståeligt, at udlejer kan finde det urimeligt at skulle dække udgifter, der direkte er forårsaget af lejere, som f.eks. sengelus. Ofte er det helt indlysende, hvem der er skyldig i at have bragt sengelus ind i ejendommen. Derfor ser man oftere og oftere at lejekontrakter har indbyggede klausuler. I disse hvor eks. lejer har ansvaret for indvendig vedligeholdelse, eller mere specifikt – skadedyr. Flere og flere udlejere kræver en decideret væggelusattest, der kan dokumentere, at man ikke medbringer væggelus ind fra sin tidligere bopæl. Bor du til leje, så læs din lejekontrakt grundigt igennem.

Væggelus – smitte & spredning

At sige væggelus smitte lyder mere som en sygdom frem for fakta.  Væggelus spreder sig – de smitter ikke. Væggelus er i familie med tæger. Dvs. de lever af blod – og skal have blod for at overleve. I modsætning til andre tægearter, er det ikke bevist at væggelus kan sprede smitte generelt, dog set med sjældnere sygdomme.  Undersøgelser har gennem årene påvist, at fakta om væggelus er klasse 1 vektor, hvilket betyder, at de er særdeles egnede til at viderebringe smitte og sygdomme fra vært til vært.  Andre prøver har ligeledes vist, at der er blevet fundet sygdomme i væggelus.  Der er tale om gamle undersøgelser fra diverse krige hvor Q-feber er blevet sporet hos væggelus i krigslejre. Nyere og mere interessante undersøgelser med HIV virus plantet i væggelus, har vist at virus går til allerede indenfor 8 dage.  Generne skal derfor mere ses i lyset hudlidelser som nældefeber, kløe og svie som andre insektbid. Konklusionen er derfor at væggelus smitte som f.eks. flåter, der kan smitte med borelia er minimal.

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

Væggelus smitte der bringes typisk hjem er oftest på følgende måder:

Væggelus vandrer generelt ikke mere end 30-40 meter fra ”hjemkolonien”. Det betyder således at lejligheder og hoteller er idéelle værter for væggelus. Undlader man bekæmpelse, vil der dannes nye kolonier og dermed spredning til hele boligkomplekser.

Væggelus er mere temperaturafhængige end fødeafhængige.

Det betyder, at angrebne områder med væggelus vil have en længere livscyklus – end områder med rigelig føde ( blod ). Det skyldes, at æg er længere tid om at udklække, hvis der ikke findes fødeemner. Jo køligere rum – des længere liv. Ideelle kår kan gøre væggelusen i stand til at leve i et helt år – mod normalt 10 måneder.

Under livscyklus kan De læse mere omkring væggelus og deres levekår.

Væggelus – Forebyggelse

Som oftest er det for sent, når man har fået væggelus i sengen. Men forebyggelse af væggelus er særdeles fordelagtigt, hvis man eks. på rejse erfarer, at der findes væggelus på overnatningsstedet, så man kan tage de rette forbehold inden man tager væggelus med hjem. Har man symptomer på væggelus i sengen, bør man straks kontakte værten, så der kan iværksættes en behandling.

Væggelus – (Cimex lectularius)

Intet her

at værten ikke har nogen mulighed for at reagere, hvis et væggelus problem forties, og man derfor er chanceløs. Men generelt skal man altid tage sig i agt, når man er på hotelophold. Vi ved fra tidligere kunder, der har fået væggelus, at forebyggelse af væggelus allerede starter, når man åbner døren til hotelværelset første gang ! Senge bliver løftet for at se efter tegn på væggelus i form af ekskrementer i bundrammen. Findes der tegn på væggelus bør man straks bede om et nyt værelse, med mindre værten kan garantere, at der er tale om et gammelt væggelus angreb. Se mere under vore rejsetips her.

efter man har været i kontakt med væggelus er, inden man åbner døren til sit hjem. Efterlad al bagage udenfor døren. Tag al tøjet af. Tag IKKE tøj eller kuffert ind i boligen, men find fryseplads i form af en kummefryser og frys al bagagen ned i 72 timer. Dette er en stensikker metode til at forebygge væggelus i hjemmet.

Har man bragt væggelus ind i huset / hjemmet. Så gælder en anden type forebyggelse – nemlig at undgå unødvendig spredning. Det betyder, at man ikke skal invitere overnattende gæster eller overnatte andre steder, indtil man er “væggelus-fri”. Væggelus fragtes rundt via bagage. Derfor skal man ikke flytte rundt på kufferter o.lign. Det betyder, at man helst skal lade kufferter o.a. bagage i samme rum for at forhindre at væggelus bliver spredt unødigt i boligen.

Ligeledes skal man undgå at “flygte” fra væggelusene. Bliver man bidt i et værelse – så bliv sovende på værelset ! Det lyder urimeligt. Men der er tale om en tæge, og ernærer sig kun med blod. De vandrer op til 30-40 meter, så der er ingen mulighed for at være i fred. Men kun gøre skaden større ved at sprede dem rundt i hjemmet. Dette gør opgaven for skadedyrsfirmaet større ved bekæmpelsen, der SKAL iværksættes med det samme.

Der findes ingen pesticider ( gifte mod væggelus ), der med sikkerhed kan forebygge væggelus i sengen. Det ville naturligvis være optimalt, da man herved kunne reducere smitte via eks. hoteller. Indtil der er opfundet et skudsikkert middel mod væggelus i sengen, der kan forebygge, må man lære at leve med en giftfri forebyggelse.

Sengelus – biologi / adfærd

Er det væggelus bid eller loppebid, er oftest spørgsmålet. Det kan ofte være svært at artsbestemme, hvilke insektbid, der kan være tale om, når der er tale om stik, der er kommet over natten, og man ikke har mistanke til, at de kan være kommet udefra. Mange finder dog snart svaret, hvis man ikke har husdyr, da det således næsten kun kan være væggelus bid. Men først og fremmest skal man jo kende til insektet, inden man kan drage denne konklusion. Da det langt fra er alle, der kender væggelusen, så kan dette derfor være en lang proces, inden man skyder sig ind på problemet, der som udgangspunkt kun ses af væggelusbid.

Mange lever derfor med væggelus i månedsvis uden at ane uråd, men slår det i stedet hen på insektbid fra myg eller loppe bid. Ligeledes ser man ofte en forkert vurdering fra læger eller hudlæger, der kan forstærke oplevelsen af at dele bolig med væggelus. Det er særdeles uheldigt, hvis man går fra sin hudlæge uden en klar diagnose.  Det betyder selvklart, at man løbende vil få nye væggelus bid, der således behandles forkert – og selve behandlingen mod kilden, væggelus – udebliver.

Generelt for insektbid er…

 at væggelus laver to stik i selve biddet.  Det ene til at aflevere giften/bedøvelsesmiddel, der får blodet til at antikoagulere – og det andet til at suge blodet op.  Forskellen på andre bidende insekter er, at myg og lopper giver kun et stik i hvert bid.  Det er således en markant forskel, der kan ses med en lup i en friskt stik. Bid fra væggelus er generelt mere smertefulde og kraftigere end myggestik/loppebid.  Derudover er perioden fra et væggelus bid, til det er ovre fra 2 til 6 uger.

Bedbugs angriber, når man sover og biddene vil således typisk være på områder, der stikker ud under dynen – arme, ben, lænden og til tider maveregionen.

Vær obs på at bid fra væggelus kan have en forsinket reaktionstid på op til 12 timer.

Bedbugs angriber ikke, når man går rundt – det gør myg og lopper.

Væggelus med hjem fra ferien

Har De allerede fået væg lus med hjem fra ferie, anbefaler vi Dem i stedet at læse videre omkring bekæmpelse af væggelus. Men sidder De netop nu på et hotelværelse og er blevet en ( grim oplevelse ) rigere ved at have stiftet kendskab til væglus på ferien, så findes der her en række gode råd og vejledning, hvordan de slipper billigst gennem oplevelsen. Dette gælder også, hvis De er på vej på ferie og vil undgå væg lus på ferien.

anbefales det som første, at de løfter sengens fodende for at kigge efter tegn på væg lus. Det sikreste tegn på, at der har været væggetøj på værelset, er bundrammen af sengen – se billeder her… Findes disse tegn i bundrammen, betyder det ikke med sikkerhed, at der er levende væg lus – men i hvert fald, at der har været. Vi vil anbefale Dem, at allerede nu vælger at skifte værelse eller hotel, da det langt fra er alle, der er åbne omkring sit problem eller i det hele taget vedkender sig det, og dermed ikke melder rent ud.

Er De vågnet op på ferien med bid – og har De mistanke om vægge tøj, så bør De tjekke sengen som ovenfor nævnt. Derudover gælder det nu om at foretage en række sikkerhedsforanstaltninger, så De ikke får væg lus med hjem.  Endvidere er der fortsat mulighed for at redde Deres ferie.  Gør som følgende:

  1. Kontakt værten og forklar denne om problemet. Tag billeder o.a. der kan bruges til et evt. krav
  2. Bed dem sørge for, at al bagage pakkes i en plastsæk og nedfryses i min. 48 timer.
  3. Forlang at blive flyttet fra værelset – og medbring kun tøj til de 48 timer.
 

Når bedbugs er kommet med hjem efter en ferie med væg lus.

  1. Pak kufferter og al bagage ud – UDENFOR.  Tag hvert stykke tøj, ryst det og læg det i en sæk, hvor det herefter skal nedfryses i 48 timer.  Har man ikke en kummefryser, kan man for få hundrede kroner anskaffe sig en brugt.
  2. Vær opmærksom på væg lus bid de kommende par uger.  De første par døgn, kan man ikke regne med, da der kan være tale om en forsinket reaktion på væggelus bid fra ferien.  Tag billeder af biddene, så det er nemmere at se, om der er tale om nye.
  3. Har De fået nye bid efter hjemkomst fra ferien, bør De hurtigst muligt iværksætte bekæmpelse