Skadedyrsbekæmpelse siden 1991

Pelsklanner – brun pelsklanner

– info & bekæmpelse

Pelsklanner – tegn på disse

Sort/brun pelsklanner er efterhånden en mere og mere hyppig gæst i de fleste boliger herhjemme. Dog er dens tilstedeværelse af nyere dato og har kun været set herhjemme de seneste 50 år.  De første tegn på brun pelsklanner – udover selve insektet, er larver fra klanneren. Ellers opdages de ofte først, når skaden er sket, ved at der findes huller i tøj eller pelsværk, der er ædt. Dette er dog ikke et entydigt tegn på, at man er blevet angrebet af brun pelsklanner, men kan også være tæppebiller eller møl.  Derfor er det vigtigt, at man indsamler evt. insekter i boligen, for at få artsbestemt disse, hvor vidt der er tale om klannere eller andre, der angriber tekstiler og tøj.  De tiltrækkes af lys, og findes derfor ofte i vindueskarme.

Larven fra brun pelsklanner er lysebrun.  

Som andre klannerlarver kendes de bedst på fimrehårene, der stikker bagud og den leddelte krop. Den voksne pelsklanner er (som navnet antyder) brun skinnende med ovalt rygskjold. Pelsklannere bevæger sig langsomt, og ruller rundt på ryggen ved berøring. Den er på kraftig fremmarch hos primært museum og opbevaringslagre med ældre effekter. På engelsk kaldes den lidt misvisende for brown carpet beetle, men kan ikke sammenlignes med tæppebiller.

Bekæmpelse af pelsklanner

Bekæmpelse af brun pelsklanner skal ske af flere omgange.  Således vil der foretages 2-3 behandlinger med 2-3 ugers intervaller, hvilket vil bryde livscyklus. For at få et effektivt resultat af behandlingerne mod pelsklannerne, er det vigtigt at kilden til problemet findes.  Det kan være alt fra en fuglerede på loftet, hvor de gerne lægger deres æg – til opbevaret tøj eller pelsværk.

Der behandles med såkaldte mikrokapsler i hele boligen. Disse kapsler er uskadelige for mennesker og husdyr.  De hverken lugter eller kan ses med det blotte øje.  Kapslerne har en lang virketid, da de sprøjtes ud i bælter, hvor klannerne kommer i berøring med dem. Aktivstoffet vil således optages i nervesystemet hos de voksne klannere, hvorefter et brud på livscyklus er i gang. Det slår ikke de lagte æg ihjel. Men så snart disse udklækkes, vil larver og nyudviklede klannere – ved bevægelse – komme i berøring med giften, inden de selv er i stand til at lægge æg.  Dette kaldes at bryde livscyklus.

Behandlingen vurderes ikke til at være generende for boligens beboere…

Da behandlingen kun tager kort tid – under en time pr. behandling. Der er ingen forholdsregler ved behandling mod brun pelsklanner. Dog må man ikke støvsuge langs panelerne 10-12 dage efter hver behandling.  Har man effekter, der er angrebet af brun pelsklanner skal disse enten nedfryses eller bortskaffes.

Hver behandling koster kr. 1.500,- + moms ( kr. 1.941,- ) og skal gentages tre gange indenfor 1-2 måneder.

Husk, hos Chrisal Skadedyrsservice A/S gives der garanti for behandlingen.

Vi hjælper dig af med pelsklanner.
Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.
Viden

Pelsklannere er som nævnt på fremmarch i Skandinavien gennem de senere år.  Den primære årsag skal findes i de globalt stigende temperaturer, der giver optimale forhold og dermed levekår for pelsklannerne.  De globale klimaforandringer giver ikke blot pelsklannerne bedre forhold – men betyder også, at de optager flere fibre.  Forsøg har vist, at bare ved en temperaturforskel på 8 gr. (fra 20 til 28 gr.) optog de brune pelsklannere dobbelt så meget organisk materiale.

De foretrukne fødeemner er udover tæpper, tekstiler og pels – også møbler.

En pelsklanner lægger som de fleste andre insekter sine æg i nærheden af fødekilden. Dvs. i dette tilfælde i pels eller andre tekstiler.  Der lægges i gennemsnit mellem 40 – 60 æg, der udklækkes af 10-20 dage – afhængig af forhold. Herefter udklækkes larverne, der har et levestadie på mellem 1 og 2 år, hvilket er højt blandt insekter. I løbet af 2 uger forpupper larven sig til voksen pelsklanner.