Hvepsebo – fjernelse / bekæmpelse

Fjernelse af hvepsebo i hele landet til fast pris.

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.
Hvepsebo og hvepse – nyttig info

Hvepsebo sæsonen er nu så småt begyndt. Tendensen er helt tydelig, at der bliver flere hvepse og færre bier.  De første hvepsebo er således for længst fjernet eller bekæmpet og vi begynder så småt at nærme os den trælse periode, hvor hvepseboene hurtigt bliver større og ikke så lette at fjerne selv.  Det betyder, at man derved vil observere langt flere hvepse omkring ejendommen, hvis man har et hvepsebo siddende.  Observerer man en markant større aktivitet af hvepse omkring legehus, udhæng, endegavl, redskabsrum, aftrækskanaler eller andre uforstyrrede steder, kan man rimelig sikkerhed regne med, at der er tale om et hvepsebo (nogen kalder dem bibo).  Aktiviteten skyldes, at arbejderhvepse flyver frem og tilbage med fødeemner og byggematerialer til boet. Derfor bør man nok hurtigst overveje, om det ikke er en god idé at få det fjernet, inden det bliver et større problem senere på sommeren.

Oftest fjerner vi bo fra alm. hvepse (gedehamse). Der er dog et tiltagende antal skovhvepse / træhvepse, der er 3 gange større end alm. hvepse. Bo fra de store skovhvepse (også kaldet kæmpehveps) bygges dog normalt først sidst på sommeren, hvorimod de alm. hvepse bygger bo allerede tidligt i foråret. Det gode vejr betyder, at man opdager hvepseaktivitet noget tidligere end vanligt, da man er mere ude, når vejret er godt.

Hvepsebo der sidder tæt på hinanden er ikke usædvanligt

Indflyvningshullerne er dog aldrig de samme, men kan sidde med en eller flere meters mellemrum.  Indflyvningshullet er normalt ikke stort. Oftest ikke større en et par centimeter, når der er tale om et skjult bo som eks. tagudhæng, hvor de kravler ind mellem sternbrædderne i udhæng. Men er boet frithængende, giver det sig selv, at trafikken vil være sporadisk. Jordhvepse er som alm. hvepse også velkendte.  Den eneste forskel er, at hvepsene bygger deres hvepsebo i jorden, hvor de f.eks. gerne udnytter et muldvarpeskud eller en rådden træstub. Specielt i år ses det, at hvepse sætter nye bo løbende pga. vejret – og dermed et større antal hvepse.

Kan det være bier?

Er der derimod tale om bier, er antallet unægteligt større og mere omfattende. Som hvepse – behøver bierne ikke store indflyvningshuller, men aktiviteten er markant større, da der kan være op til 30.000 individer i en bisværm.  I foråret flyver mange bisværme rundt. Det er dronningen, der er ude at flyve. Når dronningen tager midlertidigt ophold, holder hele bisværmen pause.  Det kan være i et træ eller en hæk.  Man skal derfor blot lade dem være, Bierne bygger ikke bo på samme måde som hvepse. De udnytter i stedet f.eks. hulmuren som bibo.  Desuden bør bierne ikke bekæmpes, da de dels er truet og dels er de et nyttedyr, der er hele basal i vores fauna.

Bekæmpelse af hvepsebo

Fjerne hvepsebo egenhændigt anbefaler vi ikke pga. den store risiko, der findes for at det kan gå galt.  For flere år siden blev en kvinde fra Sjælland stukket adskillige gange på halsen med spærring af luftvejene til følge, da hun ville forsøge at fjerne et hvepsebo selv. Så galt går det heldigvis sjældent. Men at fjerne et hvepsebo selv kræver, at man har det rigtige udstyr samt erfaring.  Derudover skal man holde sig for øje, at selvom man ikke tidligere har fået konstateret allergi mod bier eller hvepse, så kan man få allergi næste gang man bliver stukket. Det anslås, at op imod 30% af danskere er allergiske overfor bier eller hvepse – i større eller mindre grad.  Det kan i enkelte tilfælde være nyttigt med en insektfanger, hvis man ikke kan komme til hvepseboet umiddelbart

Intet her

Vi vil – i de tilfælde hvor et hvepsebo er let tilgængeligt – fjerne dette hvepsebo og destruere det. Hvor vi ikke kan komme umiddelbart direkte til boet, som under sternbrædder og små loftsrum, vil vi i stedet pudre, sprøjte boet tilgangen til boet, således forsyningerne til boet udebliver, hvorved alle hvepse går til. Selvom et hvepsebo sidder frithængende, kan det også være en fordel blot at pudre boet for at undgå vildfarne hvepse i naboområdet.  Dette gælder også, hvis man har et hvepsebo på loftet, hvor man ofte ser hvepse inde i huset efterfølgende – specielt hvis man helt fjerner deres hvepsebo. Tomme eller døde hvepsebo – efter endt behandling – kan man selv fjerne efter 24 timer – uden risici, da det bør være dødt indenfor denne periode.  Lader man dem sidde, sker der ikke noget ved dette.  Umiddelbart er der ingen grund til at fjerne et dødt hvepsebo, da det aldrig bliver “genbrugt”.  Sidst på sommeren bør man dog vente lidt længere, inden man selv kan fjerne et hvepsebo uden liv.

I øjeblikket er vejret godt, og dermed en stor insektaktivitet. Men hvepsebekæmpelse hos Chrisal skal være en hurtig service.  Derfor kører vi ud samme dag – eller fra dag til dag.

Prisen for at få fjernet et hvepsebo koster kr. 1.010,- + moms. Dog tillægges kørsel (kr. 300,-) hvis De er bosiddende i vores yderområder (se FAQ).  Men spørg endelig ved bestilling, så der ikke bliver nogen overraskelse på fakturaen. Husk hvis der er mere end ét hvepsebo, så er det halv pris for de efterfølgende – uden evt. kørsel.

Vi tilbyder nu en serviceaftale til kr. 495,- + moms pr. kvartal. Prisen er fast – uanset antal bo og hvor man er bosiddende. Ring og hør mere om dette fordelagtige tilbud !

Viden

I et hvepsebo findes flere rangordener – arbejdere, vagter, hanner og dronninger. Selve boet er bygget op af en blanding af spyt og indsamlet træ. Træ kan stamme fra havemøbler, udhængsbrædder el. lign. Indvendigt i boet findes celler, der minder om kiks, hvor hvepselarverne vokser. Jo større boet er – des flere cellelag, og dermed flere hvepse. For hver dag henover sommeren – vil et hvepsebo blive større og større fra dag til dag.

Hvepse man normalt ser flyve, er arbejderhvepse, der indsamler føde til de øvrige hvepse i boet. Hvepse lever af nektar, sukker og andre søde fødeemner. I højsommeren ser man ofte nåletræer eller cedertræer fyldt med hvepse. Det skyldes ikke at boet sidder i træet, men at træet er fyldt med lus, som hvepsene smæsker i sig i løbet af dagen, for derefter at vende tilbage til boet sidst på dagen. Sidst på sommeren er fødevalget primært søde sager som nedfaldsfrugter, sukkerholdige drikke o.a. lettilgængeligt. Det forklarer den store aktivitet omkring skraldespande.

Hvepse – Mest almindelige arter

Jordhvepse

…er blot en almindelig hveps, der har bygget hvepsebo i jorden. Det kan være under en trærod, huller efter mus, mosegrise, rotter eller lignende, hvor der findes plads til at bygge et hvepsebo. Jordhvepse er langt mere årvågne end almindelige hvepse, der har et bo i f.eks. udhæng. Således bliver langt flere stukket af jordhvepse. Kommer man for tæt på hullet, er jordrystelserne nok til, at de kommer frem og angriber. Derfor ser man både børn og hunde blive stukket – og oftest adskillige hvepsestik. Det kan også være, hvis man kører henover indgangshullet, når man slår græs.

Garanti

Er et hvepsebo ikke dødt indenfor et par dage, skal De naturligvis ikke betale ekstra for at få det ordnet. Vores ideologi er, at tingene er i orden, når man har betalt for en ydelse hos os. Normalt går der et par timer, men sidder boet langt tilbage i udhæng e.l. kan der gå lidt længere tid. Der gives fuld garanti på det behandlede hvepsebo

Vi hjælper dig af med hvepse.
Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

Kan man selv fjerne hvepse og hvepsebo?

Selvom vi ovenfor på siden har advaret mod selv at gå i gang med at fjerne hvepse, så må vi medgive, at vi lever i et gør-det-selv samfund, hvor mange gerne vil prøve selv, inden man bruger penge på at bestille nogen til at fjerne sine hvepse eller hvepsebo.

Lad det være sagt med det samme.  Denne vejledning i at fjerne hvepse er kun rettet mod frithængende hvepsebo – ikke hvepsebo, der sidder i muren eller skjult på loftet eller udhæng.  Har man et skjult hvepsebo – altså hvor man kan se hvepsene flyve ud & ind samme sted, så lad være med at sprøjte gift eller skum ind i indgangshullet!  Det gør kun skaden værre i 9 ud af 10 tilfælde, da hvepsene vil søge en anden udgang.  Dette kan i mange tilfælde være ind i huset, hvis der findes en sprække eller ovenlys.  Det samme gælder, hvis man forsøger at lukke adgangsvejen for hvepsene.

Hvordan fjerner man et hvepsebo?

Det første og bedste råd mod hvepse bekæmpelse er:  Når man først er gået i gang – så fortsæt og tøv ikke !!!

Når man har lokaliseret et hvepsebo, så gælder følgende fremgangsmåde:

  • Forebyg din egen til & afgangsvej.  Sørg for at alt er ryddet af vejen, så man ikke falder over noget.
  • Klæd dig på – fra top til tå. Ingen steder, hvor hvepse kan komme ind og sidde fast ( f.eks. halstørklæde )
  • At fjerne et hvepsebo selv, bør altid ske om aftenen, hvor hvepse er gået til ro
  • Kan man se indgangshullet, kan man sprøjte hvepse gift direkte op i boet. Oftest er der kun en til/fraflyvning i et hvepsebo. Det er denne man skal holde fokus på.
  • Brug alm. fluegift på dåse. Sprøjt i 5-10 sekunder non-stop. Undgå at berøre hvepseboet !
  • Det døde hvepsebo kan fjernes et par dage efter.

Har man gode adgangsforhold til et hvepsebo, kan man skære det ned. Fremgangsmåden er den samme ovenstående. Brug 2 skraldesække, så de ikke gnaver sig igennem posen. Skraldesækkene holdes under hvepseboet med den ene hånd.  Den anden skærer man det ned i sækken med.

Gør aldrig dette, når du vil af med hvepse

FAQ

Her kan du læse svarene på de mest stillede spørgsmål

Intet her

Nej, ikke hvis du bor indenfor nedenstående postnumre.

Postnummer: 1001 – 3200

Postnummer: 3400 – 3600

Postnummer: 4000 – 4200

Postnummer: 4300 – 4470

Postnummer: 5000 – 5290

Postnummer: 5451 – 5549

Postnummer: 6000 – 6063

Postnummer: 7000 – 7120

Postnummer: 8000 – 8399

Postnummer: 8520 – 8543

Postnummer: 8600 – 8700

Postnummer: 8900 – 8960

I langt de fleste tilfælde, hvor vi har behandlet for hvepse eller bekæmpet et hvepsebo, lader vi boet sidde. Det er der flere gode grunde til.

Når vi har slået et hvepsebo ihjel, så er der mange arbejderhvepse, der er ude at flyve. Disse vender løbende hjem. Hvis man har fjernet hvepseboet, så vil arbejderhvepsene flyve forvirret rundt i hele nabolaget eller på loftet for at lede efter deres bo. Det giver alt for mange gener, i forhold til, hvis man lader hvepseboet hænge, så de kan fokusere på det døde bo og flyve sig selv trætte i løbet af et par timer. Et dødt hvepsebo bliver alligevel aldrig “genbrugt”.

Lad det være sagt med det samme. Vi forsøger altid at gøre rent efter os selv, hvis der har været et lille uheld. Det sker ofte, at vi rammer et spær, når vi blæser pudder op i udhænget til hvepseboet, derved kommer der noget hvepsepulver tilbage. Nuvel, det er gift. Men vi er i den mildeste ende af skalaen, da blandingen består af 98% kalciumkarbonat ( i daglig tale – kridt ). Aktivstoffet er Bendiokarb ( 2% ). Bendiokarb er det samme, som man drypper i nakken af en hund eller kat, hvis den har lopper. Det er således nærmest harmløst og kan skylles væk, da kridt er biologisk nedbrydeligt. Det gælder også hvis husdyr, planter eller børn kommer i kontakt med pulveret. Der er ingen fare eller risiko i de mængder, der kan være spildt.

Hvis De fortsat ser aktivitet af hvepse 3 døgn efter behandlingen, så skal De kontakte os for en GRATIS efterbehandling. Det forventes, at der ikke er mere aktivitet af hvepse fra 10 min. til 3 døgn efter vi har været hos Dem. Dette kan dog afhænge af størrelsen på hvepseboet og tilgængelighed til dette.

Intet her

Hvis der indenfor en uge fortsat er aktivitet indenfor en meter af det behandlede område, så kan det ikke udelukkes, at vi ikke har ramt hvepseboet rigtigt i første forsøg. Derfor behandler vi i disse tilfælde UDEN ekstra beregning, og lader derfor tvivlen komme kunden til gode. Ser man hvepseaktivitet efter endt behandling – mere end en meter fra, hvor det oprindelige hvepsebo var. Så kan det umuligt være de samme hvepse, der er flyttet. Så her er der tale om en ny behandling – til fuld pris. Man kan dog med fordel tegne en serviceaftale, der kan svare sig, hvis man har flere end et hvepsebo om året.

Det er helt op til Dem selv ! Det betyder ingenting, om De lader boet hænge på loftet, udhænget, eller hvor det måtte være. Et dødt hvepsebo bliver aldrig genbrugt. Når en hvepsedronning først er død, svarer det til at fjerne motoren fra et køretøj. De fleste lader boet sidde, hvis det findes på loft eller skjult andre steder.

I de fleste tilfælde, vil der anvendes gift til fjernelse af hvepsebo.  Der anvendes pesticider ( insektgift ), hvortil der findes produktblade / sikkerhedsdatablade, som findes herunder:

Hvepsegift Bayer – pulver