Mosegrise – vandrotter i haven

– effektiv bekæmpelse af mosegrise

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

Mosegris eller muldvarp – Hvilke tegn?

Det er ikke altid let at adskille en mosegris fra muldvarpe, da mosegrise også laver skud som muldvarpe udover at lave mosegrise huller.

Men generelt laver en mosegris dog gange tættere på jordoverfladen – og ofte lige under græstæppet. Gangene fra mosegrise ligger ofte så højt, at man synker i, hvor gangene er. Med tiden vil større og større områder, der er angrebet af mosegrise være helt eller delvist undermineret, hvorfor det kan være en god idé at få tromlet plænen i forbindelse med bekæmpelse.  Blomsterløg, eller nyplantede hække der forsvinder fra rødderne er også et godt tegn på aktivitet af mosegrise. Ligesom skud omkring og langs hække, frugttræer og bede er tegn på mosegrise. Skud fra mosegrise er normalt en “halv håndboldstørrelse”. 

Ellers ser man oftest huller efter en mosegris i forbindelse med gangsystemet, da de i modsætning til muldvarpe gerne færdes over jorden, hvor nedfaldsfrugter og kompost er yndlingsfødekilder.

Mosegris eller rotter? Eller vandrotter?

En mosegris kan til forveksling ligne en rotte. Hvilket har givet den kælenavnet “vandrotte”. Udover de begge er gnavere, så er der dog markante forskelle. En mosegris er lysbrun, skutrygget, langt mindre hale og ørerne ligger helt fladt ned mod ryggen. Levevis og kår er der også forskellig i forhold til alm. rotter – ligesom skader fra mosegrise ikke kan sammenlignes med rotter og smittefare, da de ikke trænger ind i ejendomme og bygninger, og dermed forurener fødevarer o.a. Huller i græsset kan ligeledes også være forvirrende. Et rottehul er dog langt dybere og uden jord omkring hullet, ligesom rotter typisk er omkring kloakledninger.

Muldvarpe

Det sikreste tegn på muldvarpe er jordskud på græsplænen. Men da mosegrise også laver skud, kan man let forveksle de to arter. Man ser også ofte, at man først har haft muldvarpe, der efterfølgende er blevet overtaget af mosegrise.  Muldvarpens gange ligger noget dybere (20-30 cm.) under overfladen, hvorimod mosegrise har gangsystemer lige under græsset. En mosegris danner langt flere skud og langt mere usystematisk end muldvarpe. Dette skyldes, at en mosegris skubber jorden foran sig. En enkelt mosegris kan uden problemer underminere en parcelhushave på kort tid. Bor man tæt på vandløb, er dette også en god indikator for, at der kan være tale om mosegrise.

Bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe

Bekæmpelse af mosegrise foregår oftest ved gasning eller udlægning af ædegift. Vi lægger phosphorbrinte (gas) ned i gangsystemet, hvorefter gassen siver rundt, og kvæler mosegrisen inden for 24 -72 timer.

Ring og hør om vores pakkeløsninger til netop Deres behov.

Intet her

Ved bestilling af mosegrisebekæmpelse har De ret til en efterbehandling inden for 2 uger fra behandlingsdatoen, da vi ”kun” har 90% succes på 1. gangsbehandlinger.

Hvis der er tale om et mosegriseangreb tæt ved skov og vandløb, anbefaler vi gentagne behandlinger (Serviceaftale), da det er nyttesløst at foretage enkeltbehandling og håbe på en langsigtet god løsning. Fældefangst er generelt meningsløst mod mosegrise, da de er svære at fange og alternativerne er ringe. Det kender man bedst, når man ser en muldvarpesaks bliver fyldt med jord, hver gang man tjekker den.  Det skyldes at en mosegris skubber jorden fremad, hvorimod en muldvarp skubber den baglæns.

Priserne for en alm. parcelhushave ligger generelt på kr. 1.710,- + moms (kr. 2.241,40,-) + (evt.) kørselstillæg (postnumre findes i menuen “Skal jeg betale ekstra for kørsel?”)

Nej, ikke hvis du bor indenfor nedenstående postnumre.

Postnummer: 1001 – 3200

Postnummer: 3400 – 3600

Postnummer: 4000 – 4200

Postnummer: 4300 – 4470

Postnummer: 5000 – 5290

Postnummer: 5451 – 5549

Postnummer: 6000 – 6063

Postnummer: 7000 – 7120

Postnummer: 8000 – 8399

Postnummer: 8520 – 8543

Postnummer: 8600 – 8700

Postnummer: 8900 – 8960

Muldvarpe

Mange har dygtiggjort sig i fældefangst af muldvarp. Men de fleste af vore kunder har hverken tålmodighed eller evner til at sikre et godt resultat. Derudover ser det ikke videre kønt ud med sorte spande på græsplænen, når målet er en fin græsplæne.

Bekæmpelsen…

Vores bekæmpelse af muldvarpe foregår normalt ved gasning med phosphorbrinte. Der lægges gas ned i hele gangsystemet, hvorefter gassen siver rundt, og kvæler muldvarpene inden for 1-3 døgn.

Har man fået foretaget muldvarpebekæmpelse – gives 3 ugers garanti (en efterbehandling fra behandlingsdatoen), såfremt dette er nødvendigt. Eftertjekket gælder som en servicegaranti i tilfælde af nyt angreb i garantiperioden.

Hvis der er tale om et muldvarpeangreb tæt ved skov og vandløb, anbefaler vi gentagne behandlinger (serviceaftale).
Ring og hør om vores pakkeløsninger til netop Deres behov !

Priserne for en alm. parcelhushave ligger generelt på kr. 1.710,- + moms + (kr. 2.241,40,-) + (evt.) kørselstillæg (postnumre findes længere nede på siden).

Muldvarpe

Mange har dygtiggjort sig i fældefangst af muldvarp.  Men de fleste af vore kunder har hverken tålmodighed eller evner til at sikre et godt resultat.  Derudover ser det ikke videre kønt ud med sorte spande på græsplænen, når målet er en fin græsplæne.

Vores bekæmpelse af muldvarpe foregår normalt ved gasning med phosphorbrinte. Der lægges gas ned i hele gangsystemet, hvorefter gassen siver rundt, og kvæler muldvarpene inden for 1-3 døgn.

Har man fået foretaget muldvarpebekæmpelse – gives 3 ugers garanti (en efterbehandling fra behandlingsdatoen), såfremt dette er nødvendigt. Eftertjekket gælder som en servicegaranti i tilfælde af nyt angreb i garantiperioden.

Hvis der er tale om et muldvarpeangreb tæt ved skov og vandløb, anbefaler vi gentagne behandlinger (serviceaftale).
Ring og hør om vores pakkeløsninger til netop Deres behov !

Priserne for en alm. parcelhushave ligger generelt på kr. 1.710,- + moms + (kr. 2.241,40,-) + (evt.) kørselstillæg (postnumre findes længere oppe på siden).

Viden
Mosegrise:

En mosegris færdes normalt langs vandløb og enge, hvor der er rigeligt med vegetation.  Derfor er haver, der grænser op til sådanne områder altid udsatte for løbende angreb.  Ofte ses efterladte muldvarpegange overtaget af en mosegris, der gerne bygger ud fra muldvarpens gangsystemer.

En mosegris er udelukkende vegetar, derfor er de hyppige gæster i haven og lever af nedfaldsfrugter, rødder og blomsterløg. I modsætning til muldvarpe lever mosegrise ligeså meget over jord – som under jord.

Mosegrisen kan kendes på dens særegne krop, der fremstår som krumrygget med brun pels, afstumpet hale og små ører, selvom det er sjældent at disse ses. De bør ikke kunne forveksles med mus / rotter. Men kaldes dog også for vandrotte.

Muldvarpe:

En muldvarp bliver ikke større end 10–15 cm, den er grålig med ”omvendte” forpoter.

Muldvarpe lever hele deres liv i jorden, hvor den lever af regnorme, snyltere og andre tilgængelige insekter.

De optimale betingelser for muldvarpe er en god fugtig jord, men det er ikke usædvanligt at en muldvarp krydser under en asfalteret vej, hvis der er en mage i nærheden.

Muldvarpens værste fjende er oftest en hård vinter.  Men vintre som i de seneste år har fået antallet af muldvarpe til at eksplodere. Når foråret tilmed er så vådt, at gangene bliver oversvømmet, så er det selvsagt at muldvarpene kan volde mange haveejere store problemer.

Garanti

Husk, Når De sammenligner priser på skadedyrsbekæmpelse, at Chrisal A/S altid giver garanti.

Dette er Deres sikkerhed for at få fuld valuta for pengene – og ikke en række endeløse regninger for det samme arbejde !

Vi hjælper dig af med mosegrise.
Alle hverdage: 08:00 - 22:00.