Rottesikring

– bekæmpelse af rotter og mus

Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.
Mus & rotter – Tegn på disse

Det kan være svært at adskille mus & rotter fra hinanden visuelt. De sikreste tegn ser man på deres ekskrementer. Ekskrementer fra mus har samme tykkelse som en spidsen af en kuglepen og er ca. 3-5 mm. i længden. Rottens ekskrementer er derimod cylinderformede og er 2-3 gange tykkere og dobbelt så lange.

Et andet tegn kan være gnavemærker. Rottens fortænder er lange, hvilket afspejler sig i gnavemærker, hvor man kan se at tandmærkerne er opspaltet. Mus gnaver i småstykker. Er man i tvivl kan med fordel udlægge en skive margarine, der afslører arten. Har man mistanke om, hvor adgangsvejene er, anbefales det at man drysser mel ud de pågældende steder, hvorefter fodsporene giver svaret.

Rotter har poter med skarpe kløer, hvorimod mus har mindre fødder. Gnavemærker i fødevarer, nedløbsrør, elkabler m.m. er et sikkert tegn på mus eller rotter. Endelig kan rotter forveksles med husmår eller visa versa. Tommelfingerregel nummer 1: Det kan IKKE være mår, hvis lydene kommer fra etageadskillelse eller væg.

Rottesikring – mod mus og rotter

Til virksomheder tilbyder vi vore skadedyrssikringer mod mus & rotter. Også kaldet en rottesikring. En sikringsordning er en del af den lovpligtige egenkontrol mod skadedyr i virksomheder, Denne ordning er en Serviceaftale, hvor vi strategisk opstiller giftdepoter, således mus og rotter holdes udenfor ejendommen, således de ikke søger ind efter føde og ly. En sikringsordning mod mus & rotter har endvidere den fordel, at man ikke behøver rette kontakt til kommunen ved angreb – og dermed vente i dagevis.

Skadedyrssikring i fødevarevirksomheder

Efterhånden har hver fødevarevirksomhed sit eget kodeks omkring skadedyrssikring. Disse afgøres via interne audits, hvor der stilles større eller mindre krav. Her kan vi tilpasse os den enkelte virksomheds krav til sikring mod skadedyr – med udgangspunkt i sikringsordning mod gnavere. Herefter bygges serviceaftalen op med f.eks. insektsikring o.a. Med en sikringsordning foretages obligatorisk en bygningsgennemgang af virksomheden, hvor fejl og mangler skal udbedres. Dette med henblik på at sikre ejendommen bedst muligt mod rotteangreb.

Mus – (Musculus)

Sort rotte – (Rattus norvegicus)

Rottebekæmpelse

Selvom man har en rottesikring/skadedyrssikring, så kan uheldet alligevel være ude. Således kan vi kontaktes for en decideret rottebekæmpelse.

Efter at have bestemt om der er tale om mus eller rotter lokaliseres tilgangsvejene, der tillukkes. Uanset om der er tale om angreb af mus eller rotter anvender vi gift enten i pulver, fast eller flydende form, hvor dette tolereres.

Mange steder kan det være nødvendigt med klapfælder eller strømfælder, for at få problemet ”i hånden”, da giften har den bivirkning, at mus / rotter kan ligge døde og lugte i hulmure eller under gulve. Vi vil altid forsøge at løse problemet uden gift, da dette er mest hensigtsmæssigt.

Mus og rotters biologi og adfærd

Mus er almindeligvis mest gæster indenfor i høst-/ og vinterperioden, da høsten driver dem fra Deres vanlige opholdssteder, samtidig med at de søger mod varmere omgivelser for at sikre sig mod kulden.

Igen til foråret søger mus som regel ud igen. Men det kan dog være dyrt at vente, da mus er altædende, hvis ikke kornprodukter står lige for. Man ser ofte gnavmærker i elledninger og andre plasticgenstande, der skyldes, at mus behøver materialer til opbyggelse af redeplads.

Med deres skarpe små tænder, er de i stand til at gnave i / sig igennem stort set alle materialer.
Mus behøver sjældent mere end 7-10 mm. for at komme ind. Musen yngler ca. 5 gange årligt, hvor den får 4-8 unger ad gangen.

I modsætning til mus er rotter (den brune rotte) helårslogerende, der kommer via kloaker og brønde. Rotter kan komme ind, hvor de ønsker det, da dens skarpe tænder gør den i stand til at gnave i gennem hvad som helst.

De største risikofaktorer er nedløbsrør, træer op ad ejendomme, rørgennemføringer, defekte kloakrør, åbne døre samt huller.

Rotten går primært efter fødevarer som kornprodukter, dyremad, chokolade og kødvarer m.m. Rotten er ”feinschmecker”, der ofte bevirker, at den vælger en favoritdelikatesse. I områder med stor rotteaktivitet vil man kunne se rotterne æde hinanden, dette kan være et tegn på, at de mangler proteiner.

I sådanne områder vil rottens levetid reduceres pga. stress og kamp om føde. Er der tale om angreb af mere end en strejfer, vil rotterne som regel lade ungerne prøvesmage uvante fødevarer. Selvom rotten lever tæt ved mennesker, er den som regel sky. Dette afhænger formentlig med, at den har været et jaget dyr gennem mange tusinde år.

En mild vinter kan være skyld i en stor rottebestand, da den herved får 20-40 unger mere end år med frostvintre. Rottens størrelse varierer fra tommelfingerstørrelse til ½ underarm. En fuldvoksen rotte med optimale levekår kan veje op til 500 g.

Rotteloven – i korte træk

Har man rotter – skal man altid kontakte kommunen“. Dette gælder også blot ved mistanke om rotter.

Selvom loven omkring rottebekæmpelse efterhånden har nogle år på bagen, så forstår de fleste den fortsat ikke. Dels fordi den er hel og aldeles uigennemskuelig – og dels fordi den ofte slet ikke er hensigtsmæssig.

I de tidsrum, hvor den kommunale rottebekæmpelse ikke er til rådighed, bør borgere, der selv måtte ønske at rekvirere og betale en privat bekæmper, have mulighed for dette.” Dette må fortolkes således, at såfremt den kommunale rottebekæmper ikke er i stand til at udføre bekæmpelsen straks, så kan De som borger rekvirere Chrisal A/S til at forestå bekæmpelsen – mod betaling.

Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.

Kommandovejen er dog fortsat, at De anmelder rotteangrebet til kommunen og kan kommunens rottebekæmper forestå bekæmpelsen straks eller indenfor en tilfredsstillende tidshorisont – så skal denne forestå bekæmpelsen. Dette gælder både virksomheder og private.

Den nye bekendtgørelse om rotter sikrer altså borgere, at de mod egenbetaling nu kan få hjælp fra private rottebekæmpere udenom kommunen – dogkan dette kun ske, hvis det er udenfor din kommunes åbningstid. Men der er dog igen med store åbne huller i denne lovgivning, da man ikke kan forvente, at de enkelte rottebekæmpere kender de enkelte kommuners åbningstid. Næste spørgsmål er så – hvis De rekvirerer bekæmpelse af rotter udenfor kommunens åbningstid, er dette nok? Vær dog obs på, at der opkræves tillæg ved udkald – udenfor normal arbejdstid.