Orangemyrer – træødelæggende myrer

– bekæmpelse af orangemyrer i hele landet til fast pris.

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.
Orangemyrer – tegn på disse

Orangemyrer kan være svære at artsbestemme ud fra udseende, da de nærmest på en prik ligner de almindelige sorte havemyrer – både størrelse, farve og udseende. Derfor opdages en greb af orangemyrer først, når skaden er sket. Dette kan være i forbindelse med en mørk plet på trægulvet. Jo større plet – des mere omfattende angreb. Orangemyrer er dagaktive og kan derfor ses i dagtimerne, hvor de vandrer på en række, når de søger fødeemner og byggematerialer. Oftest ser man dem i udhuse, sommerhuse, kældre o.a. fugtige omgivelser, hvor de vandrer.

På trods af navnet – orangemyrer – er de altså ikke orange, men sorte som almindelige myrer.

Navnet er givet ud fra den karakteristiske lugt af appelsin, der kommer når man gnider dem mellem fingrene.

Et andet tegn på orangemyrer er, hvis man under gulvet finder et – bedst beskrevet som – et vaskesvamplignede bo, der sidder mellem strøerne. Således udnytter orangemyren fugtigt træ i ejendomme. Det kan være et defekt vandrør eller faldstamme, der har gjort træet under gulvet råddent.

Bekæmpelse af Orangemyrer

Orangemyrer bør bekæmpes så snart de konstateres indendørs – og især under gulvet. Selve bekæmpelsen bør foretages korrekt, ved at man laver adgang til boet, der skal fjernes. Herefter skal området sprøjtebehandles af 2 omgange med 14 dages intervaller. Har man konstateret orangemyrerne under gulvet, og er det konstateret ved en sort aftegning på trægulvet, bør man derfor kontakte sit forsikringsselskab, da omkostningerne ikke kun er til selve bekæmpelsen. Da gulv skal brækkes op og nyt lægges efter endt behandling. Der er således tale om en større udskrivning, hvis angrebet er omfattende. Men selve bekæmpelsen er ikke så bekostelig

Dækker forsikringen angreb af orangemyrer ?

Har man en svamp- / insektforsikring, bør man være dækket ind under denne, da orangemyren tilhører et træødelæggende insekt. Men som de fleste nok har erkendt flere gange, så er det ikke altid let at få sine skader dækket af forsikringen. Derfor bør man få en taksator ud, der bør erkende at det angrebne træ under gulvet er nedbrudt og dermed svækket, hvilket derfor medfører risiko for sammenstyrtning, der er den væsentligste faktor for forsikringen til at dække skaden og bekæmpelsen.

Orangemyre ( Lasius fuliginosus )

Orangemyrer – pris på bekæmpelse og forløb ?

Når man har konstateret orangemyrer er kommandovejen altså (hvis de findes under gulv): Gulv brækkes op, skadedyrsbekæmpelse tilkaldes. 3 uger senere lægges gulv igen.

Behandlingsforløbet består af 2 behandlinger med 2-3 ugers interval. Prislejet for alm. lejligheder eller parcelhuse ligger normalt på kr. 2 x 1.800,- + moms (ca. kr. 4.600,-)

Husk, vi giver garanti.

Biologi og adfærd

Orangemyrer findes både i naturen – men også i ejendomme. I naturen er de nyttedyr, men kommer de indendørs er de skadedyr, hvor de forværrer en opstået skade i forbindelse med fugt i træ. Orangemyrerne er medvirkende til at skabe et fugtigt miljø, når de findes under gulvet. Boet opbygges af træ, der blandes med spyt og ligner en lamellerne fra en papkasse og udvikles som en stor sort vaskesvamp, der er følgekonsekvenserne af forekomst af orangemyrer. Således bør man ligestille dem med træødelæggende insekter.

Som andre myrer er de sociale insekter, der er opdelt i hanner / hunner og arbejdere og er ca. 4-5 mm. I modsætning til den almindelige myre er orangemyren en anelse mere skinnende i den sorte farve.

De lever fortrinsvis af bladlus, der indeholder et sukkerstof, der er livsgivende for orangemyren. Således ser man dem næsten altid vandre på samme lige linje i jagten på føde.

Orangemyrer – Nu også som delikatesse

Som et kuriosum til dem som skadedyr, så er flere gourmetrestauranter begyndt at bruge dem som delikatesse – både som spise, men også i alkohol. Dette som en konsekvens af den kraftige appelsinaroma i myrerne.

Sprøjtecertifikat

For Deres egen sikkerheds skyld, bør De altid sikre Dem, at De benytter et bekæmpelsesfirma som har sprøjtecertifikat, og naturligvis giver garanti for de betalte behandlinger, da et angreb af orangemyrer kan være medvirkende til at skader på ejendommen forværres, hvis det ikke behandles korrekt fra begyndelsen.

Vi hjælper dig af med orangemyrer.
Alle hverdage: 087:00 - 22:00.