Skadedyrsbekæmpelse siden 1982

Skægkræ – Skægget sølvkræ

Skægkræ – bekæmpelse, biologi & adfærd

Skægkræ – Skægget sølvkræ

Er der for meget at læse? Så klik på videoen og hør om vores behandling – Kort fortalt på et par minutter

BEMÆRK – PRISEN I VIDEOEN ER ÆNDRET I.F.M. DE GENERELLE PRISSTIGNINGER

Play Video

Skægkræ – hvilke tegn?

Skægkræ (skægget sølvkræ) må antages at være dette årtis store plage, ligesom væggelus hærgede fra det forrige årti og faraomyrer før igen. Nu er skægkræ, der er på kraftig fremmarch. Men foranlediges næsten til at sige – hvert nyt årti – en ny skadedyrsplage. Dette dog på trods af, at børstehaler, der er i samme artsgruppe, menes at være blandt de ældste vingeløse insekter, vi har fundet på jorden.  forholdsvis er de næsten identiske med sølvfisk. Det gælder primært udseende og farve.  Således kaldes de derfor også – skægget sølvkræ. Kigger man tydeligere på de to arter, vil man kunne se den midterste af de halefjer er længere på skægkræ, ligesom farverne er mørkere og mere urene.  Skægkræ har brune og sorte pletter uden mønster, hvorimod sølvfisk er langt mere ren i sølvfarven.  Skægkræ evner ydermere at forcere glatte lodrette flader som vægge m.v.  Sølvkræ ser man ofte fanget i badekar og håndvaske, da de hovedsagligt holder til i vådrum og køkken, hvor deres fødekilde findes i mug og skimmel. Skægkræ findes derimod i alle ejendommens rum samt på lofter.

Skægkræ – en plage der kun vokser og vokser

Skægkræ hørte vi første gang om i Norge for knap 9-10 år siden, der i løbet af årene har nedlagt et forsikringsselskab og givet mange tvister mellem husejere og forsikringsselskaber.  På trods af en storstilet indsats og strategi hvor biologer, forsikringsselskaber, firmaer med skadedyrsbekæmpelse og produktudviklere har siddet omkring samme bord, så er det endnu ikke lykkes at komme frem til en skudsikker bekæmpelse. 

Spørgsmålet har været til vurdering, om skægkræ overhovedet er et skadedyr, da de som udgangspunkt ikke gør skade på mennesker eller ejendomme. Men dette uanfægtet så er der en værdiforringelse ved boligsalg. De kan ikke bekæmpes let og på samme måde som sølvfisk, der oftest behandles med sprøjtegift. Derudover er de spredt mere rundt i boligen og har flere gemmesteder, hvor de er svære at komme til. Udfordringen med en effektiv bekæmpelse af skægkræ er, at deres livscyklus er længere og de er mindre afhængige af omgivelserne.

Ovnfisk (skægget sølvkræ) – hvem har dem?

Kundegrupper der henvender sig og ønsker bekæmpelse af skægkræ er ikke et entydigt billede. De findes i alle typer ejendomme – såvel privat som i erhverv. Generelt er vore hyppigste opgaver hos boligselskaber, hvor skægkræ let spredes fra lejlighed til lejlighed. Alm. villaer er ligeledes blandt vore største kundegrupper, da skægkræ også kan spredes via pakker, tasker fra arbejde og institutioner. 

Ellers har vi opgaver fordelt ud over en bred vifte lige fra større kontorbygninger, industriproduktioner til skoler og dagsinstitutioner, hvor skægkræ også har fundet vej. Blandt de mere bemærkelsesværdige opgaver, vi har udført er hos et større rederi, hvor vi efter en storstilet indsats leverede en effektiv bekæmpelse.

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

Skægkræ vs. sølvfisk – hvad er forskellen ?

Bekæmpelse af skægkræ

Skægkræ er nærmest umulige at bekæmpe selv. Der skal således ofte professionel skadedyrsbekæmpelse til for at opnå et godt effektivt resultat. Man kan ikke anvende pesticider ( insektgift ) mod skægkræene, da de ikke optager langtidsvirkende aktivstoffer blandt godkendte insektgifte. Derudover skal man have resistens i baghovedet. Tilfældig sprøjtning med diverse midler kan derfor betyde, at man ikke bekæmpe dem fremadrettet med insektgifte. Nymfer fra skægkræ kan dog reagere positivt på en korrekt sprøjtebehandling – med de rigtige midler. Man kan ligeledes med held reducere antallet ved høj køkkenhygiejne. Men et effektivt resultat afhænger af mere end god hygiejne. Der skal en længevarende indsats med forskellige kombinationer til – herunder ædegifte, feromoner samt limplader til. Det er ligeledes vigtigt, at hvis man ser dem i lejligheder, at der gøres en fælles indsats, da de ofte vandrer via rørgennemføringer.

Sprøjtegift skægkræ – sikkerhedsdatablad

Skægkræ – Ædegift – sikkerhedsdatablad

Hvordan kommer man af med skægkræ?

Skægkræ bekæmpes af flere omgange via udlægning af forskellige ædegifte, der bryder livscyklus. Men da livscyklus er markant længere end hos de fleste andre indendørs insekter – er processen således længere, inden man ser det endelige resultat. Man kan ikke købe ædegifte i håndkøb som alm. forbruger, ligesom det er vigtigt at vide i hvilken rækkefølge, de skal udlægges og hvor/hvordan. Desuden bekæmpes skægkræ via flere forskellige tiltag og kombinationer for at sikre et endeligt effektivt resultat. Feromoner og limplader er en anden del af bekæmpelsesintervallerne.

Skægkræ-behandlingen koster ca. kr. 1.710,- + moms pr. behandling ( ca. kr. 8.366,- ) for en alm. lejlighed eller parcel indtil 200 m2.

Er der tale om flere lejligheder / husstande falder den samlede behandlingspris til kr. 4.400,- + moms ( ca. kr. 6.000,- )

Altså en forholdsvis dyr behandling. Derfor tilbyder vi private kunder en 2-årig serviceaftale ( med fri tilkald ) fra kr. 1.895,- + moms / kvartal. Aftalen er fordelagtig, da det kan være særdeles svært at blive dem kvit. Serviceaftalen tegnes jf. forbrugeraftaleloven på min. 6 md. opstartsgebyr ( kr. 6.000,- + moms ) bortfalder derfor ved mere end 23 md. tegning.

Når de fire behandlinger er gennemført – hvad så?

Skægkræ bekæmpes af flere omgange via udlægning af forskellige ædegifte, der bryder livscyklus. Men da livscyklus er markant længere end hos de fleste andre indendørs insekter – er processen således længere, inden man ser det endelige resultat. Man kan ikke købe ædegifte i håndkøb som alm. forbruger, ligesom det er vigtigt at vide i hvilken rækkefølge, de skal udlægges og hvor/hvordan. Desuden bekæmpes skægkræ via flere forskellige tiltag og kombinationer for at sikre et endeligt effektivt resultat. Feromoner og limplader er en anden del af bekæmpelsesintervallerne.

Skægkræ – biologi / adfærd

Skægkræene kan blive op til 8 år. Men den gennemsnitlige levealder er omkring 4 år.

Æggene kan placeres enkeltvis eller i grupper. Normalt vil der lægges omkring 10 æg ad gangen. Hvert æg er ovalt med en glat overflade, de er lyse cremefarvet til gulbrune, 1,15 mm lange og 0,83 mm brede. Æggene lægges i gemmer og tager ca. 2 måneder at udklækkes. Nymfestadiet varer kun få dage, hvorefter den er i stand til at æde og vokse.

De voksne skægkræ bliver knap 2 cm. i længden. Med en lup kan man se børsterne på forenden af skægkræet. Dette ses ikke hos sølvkræ.

Skægkræ ( ctenolepisma longicaudata ) er et lysfølsomt og vingeløst insekt, som har sit navn fra dens behåring – primært på forreste del.  Adfærden er forekomst indendørs – uanset om der findes fugt eller ej.  Bedste levekår findes omkring 20-22 gr. På præferencelisten for fødekilder findes kulhydrater såsom sukker, brødkrummer, madrester m.v.  Grundlæggende er de dog altædende og fødemnerne spænder vidt.  I modsætning til andre sølvfisk-arter kan skægkræ opsøge føde alle steder i boligen, da de ikke er hæmmet af luftfugtighed.

Viden

Mange nervøse kunder spørger os, ” hvordan kommer man af med skægkræ ” ? De er jo egentlig hverken sundhedsskadelige eller ulækre som andre skadedyr, så hvad er egentlig problemet med at have sølvfisk i boligen ?

Den primære grund skal nok ses i, at det er nærmest umuligt at afhænde en ejendom, hvis der findes skægkræ i boligen. Da man ikke selv kan bekæmpe dem, giver det en naturlig frygt hos køber ved en ejendomshandel. Hysteriet omkring disse er velkendt – og bliver dagligt mere og mere omtalt i medier m.v. Især i Norge, hvor rygte og frygt nærmest har overhalet selve problemet, og ingen kan sælge en ejendom med skægkræ. Derfor kan man med rette frygte dem, uden at de som sagt gør nævneværdig skade på hverken mennesker eller boligen. Ligeledes er de ikke smittebærere og der findes ingen eksempler på at de har overført sygdomme til mennesker. Kan man lære at leve med dem, gør de som sagt ingen nævneværdig skade. På sigt kan de dog angribe både tøj og tekstiler.