Skadedyrsbekæmpelse siden 1982

Bikube

Bikube i daglig tale kaldes også for et hvepsebo, ligesom mange ofte betegner hvepse som bier.

Fakta om en bikube / hvepsebo.

Bikube i daglig tale kaldes også for et hvepsebo, ligesom mange ofte betegner hvepse som bier.

På trods af det ringe forårsvejr, ser det ikke ud til, at der vil være lidt færre bikuber i denne sæson. Forskellen fra sidste år er blot, at man opdager dem senere – og dermed er boerne større og sværere selv at komme til.

Derfor kan der være lidt tvivl om der menes – problemer med humlebier eller hvepse.  Hvis De har et hvepsebo, kan De læse meget mere her...

De typiske bikuber vi fjerner er altså fra humlebier – og altså ikke bo fra bier, da man ofte tager fejl. En rigtig “bikube” er derfor nærmere et såkaldt bibo, der tager form efter omgivelserne.  Er der bier i en husmur, så er biboet derfor firkantet og fylder hele hulmuren. Derudover har vi et stigende antal skovhvepse / træhvepse, der er 3 gange større end alm. hvepse.  Boet fra disse er større og i rund form for størrelse med en basketball.

Aktivitet af bier eller hvepse omkring børnenes legehus, tagets udhæng under sternbrædderne ( oftest på terrassesiden ), endegavl, ventilationsriste og andre uforstyrrede steder, er oftest et sikkert tegn på, at man har fået en bikube / hvepsebo.

Flere hvepsebo (bikuber)…

…der sidder tæt på hinanden er ikke sjældent. Indflyvningshullet hvor arbejderhvepsene flyver frem og tilbage er normalt ikke stort, når der er tale om et skjult bo i udhænget. Men er en bikube frithængende, giver det sig selv, at trafikken er tydelig centreret mod boet.

Hvis der i modsætning til hvepse er tale om almindelige bier, så er antallet mange gange større og langt mere omfattende. Der ses hundredevis af bier omkring indflyvningen.

Man ser ofte i forsommeren at bidronningen er ude at flyve.  Den sorte sky kaldes en bisværm. Den ses ofte tage plads i et træ, hvor de holder pause.  Men hvis De har sådan en i haven, kan De tage det roligt !  Bisværmen letter som regel igen efter nogle timer. Der er ingen grund til at ringe efter skadedyrsbekæmpelsen i disse tilfælde – men blot nyde fænomenet.

Ser man en frithængende bisværm i et træ eller andet tilgængeligt sted, anbefales det dog, at man kontakter en biavler, der med glæde vil tage en bisværm uden betaling. Men ikke noget med at sprøjte dem !!!

Som ved  hvepsene – behøver bier ikke store indflyvningshuller, men aktiviteten er markant større, da der kan være op til 25-30.000 individer i en bisværm.

Har De set vores nye præsentations video?

Humlebier – (Bombus)

Hvepse – (Vespula vulgaris) / Stor gedehams (Vespa crabro)

Honningbier – (Apis mellifera)

Jordbier – (Adrena)

Viden

Man skal ikke selv gå i gang, hvis man ikke har mod, erfaring eller det rigtige udstyr !  Det skriver vi ikke for at tjene Deres penge – men fordi det kan gå helt galt, hvilket man ofte læser om. Men at fjerne et hvepsebo kræver, at man har det helt rigtige udstyr samt stor erfaring i dette.  Man skal som udgangspunkt holde sig fra at fjerne bier eller hvepsebo, hvis man ikke ved, hvad man har med at gøre.  Bier & hvepse er ikke til til at spøge med, da man kan have allergi uden at vide, da allergien oftest indtræder EFTER det første hvepsestik.

Vi vil oftest – i tilfælde hvor en bikube sidder let tilgængeligt – blot fjerne denne bikube og destruere den. Steder hvor vi ikke kan komme til boet, som i udhæng og små loftsrum, vil vi i stedet pudre eller sprøjte boet eller tilgangen til boet, således forsyningerne til boet udebliver, og hvepsene går til.

Som de fleste nok har observeret, er vejret nu godt, og dermed en stor insektaktivitet. Men hos Chrisal hvepsebekæmpelse A/S kan vi fortsat følge med, så ventetiden på at få hjælp fortsat er nede på få timer.

Med en serviceaftale ( kr. 685,- pr. kvt. ) har De en fast pris på fjernelse af hvepsebo – uanset antal, ligesom der heller ikke pålægges kørsel.  Ring og hør mere !

Prisen for at få fjernet et hvepsebo (  bikube ) koster igen i år kr. 925,-. + moms ( kr. 1.222,65 ). Dog kommer der kørselsomkostninger (kr. 300,-) hvis De er bosiddende i yderområder (se herunder).

Specifikt betyder dette, at følgende områder ikke bliver pålagt kørsel:

Postnummer: 1001 – 3200
Postnummer: 3400 – 3600
Postnummer: 4000 – 4470
Postnummer: 5000 – 5290
Postnummer: 5401 – 5549
Postnummer: 6000 – 6063
Postnummer: 7000 – 7120
Postnummer: 8000 – 8399
Postnummer: 8600 – 8700
Postnummer: 8900 – 8960

I et bibo findes flere rangordener – arbejdere, vagter, hanner og dronninger. Boet er bygget op i af en spytblanding og indsamlet træ. Indvendigt i boet findes celler, der minder mest om kiks, hvor larverne vokser sig til bier el. hvepse.

De hvepse man normalt ser flyve rundt, er såkaldte arbejderhvepse, der indsamler føde til de andre hvepse i boet. Hvepsen lever af nektar, sukker og andre søde sager. Hvepse kan ligeledes finde på at plyndre bistader i deres jagt på føde, ligesom man ser dem på jagt efter søde sager sidst på sæsonen.

Dronningen er hen på efteråret den eneste overlevende i boet. Hun flyver fra boet, for at finde et velegnet hi til vinteren. Ser man derfor en lille bikube på størrelse med en golfbold på loftet, så er dette bidronningens vinterhi. Et hvepsebo bliver aldrig brugt to eller flere år i træk.  Dog vælger dronningen at lave et nyt bo tæt på sidste års efterladte bikube.

Bisværme kan ikke anbefales til gør-det-selv-manden !  Specielt ikke hvis det blot er en flyvende sværm, som man bare skal lade være.  Den er ikke til fare eller gene for nogen.  Det er yderst sjældent, at en bisværm lander på en person.

Som omtalt ovenfor, kan der være op til 25-30.000 individer i een sværm. Arbejderbierne vil til enhver tid følge dronningen.  En bisværm i en mur vil – i modsætning til et hvepsebo – udbygges år for år.  Et bibo i en hulmur, er noget helt andet. Dette kan være ødelæggende for murværket pga. den flydende honning i boet, der ikke kan fjernes. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt for ejendommen at have bier fast logerende i muren.  Under normale omstændigheder vil vi anbefale, at en biavler fjerner dem med bidronningen.

Verdens bestand af honningbier er svundet ind de sidste 75 år, men specielt siden midten af 80’erne er så mange bier døde, at forskere er reelt bekymrede for, om honningbien kan uddø. Problemet bliver kun alvorligere af, at stader verden over i stigende grad rammes af den såkaldte colony collapse disorder, hvor hele kolonier ganske enkelt forsvinder.

Det kan bare ikke lade sig gøre at fjerne en bisværm nænsomt i en hulmur, som når der er tale om en sværm.  Derfor skal bier i muren bekæmpes så tidligt som muligt for at undgå, at de forårsager skader på ejendommen.

Generelt ses bisværme ofte i forsommeren – på udflugt. Lander en bisværm på en mur eller i et træ, så er der ingen grund til panik. Den letter igen efter et par timer.

Garanti

Er boet ikke dødt indenfor max. 5 dage, skal De naturligvis ikke betale ekstra. Normalt går der en time eller to, men sidder boet langt tilbage i udhæng e.l. kan der gå lidt længere. Der gives fuld garanti på det behandlede hvepsebo

Vi hjælper dig af med Bier og hvepse.
Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.